ČLÁNOK
Odborári majú zadokumentované prípady finančného poškodzovania Železníc SR (ŽSR).
21. augusta 1997

»Ide o neoprávnené vystavovanie zmeniek pre firmy Slovenská doprava, a.s., Košice, Slovenské dráhy, s.r.o., Košice, Elza Košice a Veža, nákup akcií a pre ŽSR nevýhodné čerpanie krátkodobých úverov s úrokovou mierou 16,7%, ku ktorej sa pripočítava diskontná sadzba, resp. ďalší 23% úrok ako prirážka v prípade ich nezaplatenia do troch dní po lehote splatnosti, informoval predseda Odborového združenia železničiarov Imrich Sedláček. Celková zadokumentovaná suma predstavuje približne 3 mld Sk. Časť pohľadávok bola prevedená do zahraničia a uplatňuje si na ne nárok vo výške 1,5 mld Sk londýnska banka. Odborári žiadajú vyšetriť príčiny a spôsoby úniku financií, vykonať nápravu a zistiť, kto je za tento stav zodpovedný. Odmietajú ekonomický balíček opatrení vlády, pretože jeho realizácia by pre zamestnancov ŽSR znamenala krátenie mzdy o 1091 Sk. Podľa I. Sedláčka politické tlaky vyhnali z podniku niekoľkých odborníkov, ktorí ho pomáhali rozvíjať.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS