ČLÁNOK
Odborári majú zadokumentované prípady finančného poškodzovania Železníc SR (ŽSR).
21. augusta 1997

»Ide o neoprávnené vystavovanie zmeniek pre firmy Slovenská doprava, a.s., Košice, Slovenské dráhy, s.r.o., Košice, Elza Košice a Veža, nákup akcií a pre ŽSR nevýhodné čerpanie krátkodobých úverov s úrokovou mierou 16,7%, ku ktorej sa pripočítava diskontná sadzba, resp. ďalší 23% úrok ako prirážka v prípade ich nezaplatenia do troch dní po lehote splatnosti, informoval predseda Odborového združenia železničiarov Imrich Sedláček. Celková zadokumentovaná suma predstavuje približne 3 mld Sk. Časť pohľadávok bola prevedená do zahraničia a uplatňuje si na ne nárok vo výške 1,5 mld Sk londýnska banka. Odborári žiadajú vyšetriť príčiny a spôsoby úniku financií, vykonať nápravu a zistiť, kto je za tento stav zodpovedný. Odmietajú ekonomický balíček opatrení vlády, pretože jeho realizácia by pre zamestnancov ŽSR znamenala krátenie mzdy o 1091 Sk. Podľa I. Sedláčka politické tlaky vyhnali z podniku niekoľkých odborníkov, ktorí ho pomáhali rozvíjať.«


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS