ČLÁNOK
Odblokovanie akcií VSŽ možno očakávať v krátkom čase
6. decembra 1999

K odblokovaniu akcií VSŽ, a.s., Košice by podľa generálneho riaditeľa sekcie finančného trhu Ministerstva financií (MF) SR Michala Horvátha malo prísť v krátkom čase. Tento krok závisel predovšetkým od šetrenia, ktoré v danej veci realizoval štátny dozor nad kapitálovým trhom. „Toto šetrenie je už ukončené a na základe jeho výsledkov pravdepodobne podáme podnet na finančnú políciu. Skutočnosti, ktoré zo šetrenia vyplynuli, nie je totiž možné v rámci štátneho dozoru postihovať,“ povedal M. Horváth pre agentúru SITA.

MF SR zastavilo 27. októbra obchodovanie s oboma emisiami akcií VSŽ, a.s., Košice až do odvolania, maximálne však na dobu šiestich mesiacov. Reagovalo tak na prevody akcií VSŽ, ktorých výsledkom bola zmena majiteľa vyše 10-percentného balíka akcií VSŽ, ktorý získali tri zahraničné spoločnosti.

Krajský súd v Bratislave však podľa informácií v médiách vydal predbežné opatrenie, ktorým zablokoval zahraničným spoločnostiam právo nakladať s uvedenými akciami. Vyhovel tak žiadosti Slovenskej sporiteľne, ktorá celý prevod akcií napadla. Hovorca VSŽ Jozef Marko pre agentúru SITA povedal, že spoločnosť sa zatiaľ k predbežnému opatreniu nebude vyjadrovať a komentovať nebude ani žiadosť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ), ktorú pred niekoľkými dňami podali traja akcionári VSŽ vlastniaci viac ako 10 % akcií spoločnosti.

Jediným cieľom tohto MVZ bolo údajne zabrániť zámerom súčasného vrcholového manažmentu vytvoriť novú spoločnosť vo VSŽ, na ktorú by sa mali previesť životaschopné časti súčasného košického hutníckeho komplexu. Akcionári žiadajúci o zvolanie MVZ tiež údajne chceli presadiť niektoré závažné personálne zmeny v predstavenstve tejto oceliarskej spoločnosti.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS