ČLÁNOK
Od utorka cestovné vyššie o 30 %
15. februára 2000

Zľavy vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave (študentské a žiacke, ZŤP, odboj a pod.) ostávajú zachované.

Dôchodcom do 70 rokov poskytujú ŽSR na jednotlivé cesty zľavu 50%. Vzťahuje sa na všetkých cestujúcich v dôchodkovom veku a aj na invalidných dôchodcov. Osoby, ktoré dovŕšili vek 70 rokov a majú trvalé bydlisko na území SR, môžu využívať služby železníc bezplatne. Kvôli evidencii výkonov si treba pred cestou kúpiť cestovný lístok za tzv. evidenčné cestovné za symbolickú 1 Sk za každých začatých 50 km.

Pri zvýšení cestovného o 30% bola cena kilometrickej banky zvýšená len o 25%. Je prenosná, môže ju používať viac osôb a platí šesť mesiacov. Zľavy vo výške 20% sú určené aj pre rodiny s deťmi do 15 rokov. Na jej získanie nie je potrebný preukaz, stačí o ňu požiadať pri kupovaní lístka pokladníčku. Traťové predplatené cestovné lístky sú určené pre cestujúcich, ktorí často cestujú medzi dvoma vybranými stanicami. Počas platnosti lístka môže cestujúci vykonať neobmedzený počet ciest na určenej trati. Traťové lístky platia aj pre rýchliky bez nutnosti zaplatiť rýchlikový poplatok. Minimálna výška zľavy (ak cestujúci vykoná za deň jednu spiatočnú cestu) je pri dochádzaní v pracovných dňoch, pri týždennom lístku 23%, mesačnom 32% a štvrťročnom 35%. Tieto lístky sú na tri časové obdobia – týždenný, mesačný a štvrťročný. Zľava Junior je produkt pre cestujúcich vo veku 15 až 26 rokov. Možno ju využívať po zakúpení preukazu Junior. Preukaz platí jeden rok odo dňa vydania, prípadne do dňa dovŕšenia 26 rokov. Nárok na zľavu majú aj cudzinci. Držiteľ má nárok na zľavu až 23% z cestovného v druhej vozňovej triede a pri ceste v rýchlikoch môže cestovať bez rýchlikového príplatku.

Tržby železníc za osobnú dopravu pokrývajú v súčasnosti 16% jej nákladov. Do roku 2002 by mal ich podiel dosiahnuť 30%, o 2 roky presne polovicu a v roku 2007 by sa železnice mali dostať na úroveň ekonomickej ceny. Zvýšenie cestovného prinesie Železniciam SR do konca roka podľa hovorcu ŽSR Miloša Čikovského podstatne menej, ako pôvodne plánovaných 740 mil. Sk. Dôvodom je okrem iného zvýšenie cien energií od 1. februára.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS