ČLÁNOK
Od januára sa sprísni správa a výber všetkých daní
3. októbra 2003

Od budúceho roka by sa mali sprísniť správa a výber všetkých daní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o správe daní a poplatkov, ktorý vo štvrtok s legislatívno-technickými schválila vláda. Okrem zjednoteného sankčného systému a priamej zodpovednosti pracovníka daňového úradu v nej navrhuje rezort financií sprísniť aj režim odkladov splátok dane a rozloženie daňovej povinnosti. V súčasnosti je totiž podľa Ministerstva financií SR (MF) neadekvátny rozsah odkladov daňovej povinnosti, často sa odložené splátky rolujú a tak vznikajú vysoké daňové nedoplatky, často bez zábezpeky. Novela má skrátiť aj lehotu, po ktorej musí dať daňový úrad dlžníka do konkurzu.

Novelou zákona o správe daní a poplatkov chce MF zaviesť pre všetkých platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Túto povinnosť chcel rezort financií zaviesť už poslednou novelou zákona o DPH, poslanci parlamentu však s návrhom nesúhlasili a zo zákona ho vypustili. Podľa Mikloša by druhá snaha MF zaviesť túto povinnosť mohla byť úspešná, pretože by sa zavedením podvojného účtovníctva u všetkých platiteľov DPH mohli znížiť daňové podvody pri tejto dani.

Daňovník si podľa novely bude môcť uplatniť sankcie voči správcovi dane za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky. Ak správca dane, teda daňový alebo colný úrad, neoprávnene zadržiaval peňažné prostriedky daňového subjektu, bude mu musieť podľa návrhu novely zaplatiť úrok vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby centrálnej banky. V prípade neplatičov daní však podľa novely budú môcť daňové úrady zverejniť na požiadanie všetky údaje o daňových dlžníkoch a daňové pohľadávky potom presunúť na Slovenskú konsolidačnú.

Novela, ktorou sa už 23.-krát upravuje zákon o správe daní a poplatkov, spresňuje aj ustanovenie o daňovej kontrole, upravuje sa postup správcu dane v prípadoch, ak daňový subjekt mešká s platením dane viac ako šesť mesiacov a rozširuje možnosť vykonávať miestne zisťovanie aj na daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo. Návrhom zákona reaguje podľa MF na zmeny v pripravovanom novom zákone o daniach z príjmov a zákone o DPH, na zmeny sankčného systému pri výbere daní a harmonizáciu slovenského práva s právom Európskej únie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS