ČLÁNOK
Od januára sa mení zákon o štátnom podniku
30. decembra 2002

Od januára 2003 budú mať členovia dozorných rád štátnych podnikov neobmedzenú výšku podielu na zisku podniku. Riaditeľ štátneho podniku (ŠP) bude povinný do jedného mesiaca od vymenovania do funkcie predložiť majetkové priznanie, pri úmyselnom uvedení nepravdivých údajov ho bude môcť zriaďovateľ odvolať. Uvádza sa to v novele zákona o štátnom podniku, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára 2003.

Ak porušením svojich povinností pri vykonávaní funkcie spôsobí riaditeľ alebo člen dozornej rady štátnemu podniku škodu, bude ju povinný nahradiť. Riaditeľ bude mať zo zákona povinnosť vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, to isté bude platiť aj pre členov dozornej rady. V majetkovom priznaní musí riaditeľ ŠP uviesť všetok svoj nehnuteľný majetok, v prípade hnuteľného majetku a majetkových práv iba tie, ktorých hodnota presahuje 200 tis. Sk.

Výška mesačného platu riaditeľa ŠP nesmie od januára presiahnuť osemnásobok priemernej mzdy v hospodárstve, jeho ročné odmeny z podielu na zisku podniku zákon obmedzuje na najviac desaťnásobok priemernej mzdy. Členom dozornej rady však zákon limituje iba ich odmeny, ktoré nesmú byť vyššie ako desaťnásobok priemernej mzdy, ohraničenie ich podielu na zisku podniku zákon neupravuje.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS