ČLÁNOK
Od januára do mája zaznamenala Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) výpadok príjmov vo výške 310 mil. Sk
25. mája 1998

Aktuálna finančná situácia vo VšZP môže viesť k porušeniu povinnosti poskytnúť v stanovenej lehote a výške preddavky zdravotníckym zariadeniam. Vyplýva to zo stanoviska VšZP, ktoré po skončení dnešného rokovania Správnej rady VšZP poskytol predseda Správnej rady poisťovne Štefan Zelník. Správna rada VšZP opakovane uložila riaditeľovi VšZP požiadať ministra zdravotníctva, ministra financií a ministra vnútra, aby zabezpečili plnenie zákonných odvodových povinností PMV SR. VšZP ako správca osobitného účtu prerozdelenia podala ešte vo februári 1998 na Okresný súd Bratislava I. žalobu na PMV SR za nesplnenie zákonnej povinnosti odvodu. Správna rada preto navrhla, aby VšZP podala sťažnosť do rúk predsedu okresného súdu Bratislava I. za nečinnosť súdu v tejto veci. Správna rada VšZP schválila uzatvorenie zmluvy medzi VšZP a Ministerstvom financií SR o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci vo výške 100 mil. Sk, ktoré budú účelovo určené na vysporiadanie záväzkov VšZP za lieky. Správna rada sa ďalej zaoberala problémom zverejňovania neplatičov poistného na zdravotné poistenie, pričom dala riaditeľovi VšZP súhlas k ich zverejňovaniu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS