ČLÁNOK
Od januára by mala fungovať nová burza cenných papierov
2. novembra 2001

RM-Systém Slovakia (RM-S) chce po získaní povolenia od Úradu pre finančný trh (ÚFT) na vznik burzy cenných papierov prejsť bez zbytočného meškania na obchodovanie. „Nová burza cenných papierov by burzovú činnosť mohla vykonávať už od decembra a po technickej odstávke Strediska cenných papierov, a.s. na prelome roku by už obchodovanie malo byť plynulé,“ povedala pre agentúru SITA generálna riaditeľka spoločnosti Darina Huttová.

Obchodný systém je podľa nej po technickej stránke pripravený. Ťažkosti by sa však mohli vyskytnúť pri menovaní členov burzy a pri zabezpečení emisií pre obchodovanie. „Tridsaťdňovú lehotu na dodanie potrebných materiálov na doplnenie žiadosti o licenciu chceme využiť práve na to, aby bolo všetko pripravené na plynulú činnosť burzy,“ dodala Huttová.

ÚFT totiž 17. októbra po tretíkrát prerušil správne konanie pri udeľovaní licencie pre RM-S na vznik burzy cenných papierov a požiadal o doplnenie žiadosti. Išlo najmä o formálne nedostatky týkajúce sa burzových pravidiel, pričom úrad pri povoľovacom konaní zistil aj menšie vecné nedostatky. Okrem toho musí RM-S poskytnúť úradu niekoľko overených kópií dokladov a tiež originály dokumentov. Rozhodnutie úradu bolo spoločnosti doručené 19. októbra a na doplnenie žiadosti má 30 dní.

Ako pre agentúru SITA vtedy uviedol hovorca ÚFT Marek Kačmár, ak by RM-S odstránil všetky nedostatky v predloženej žiadosti, ÚFT by mu mohol udeliť povolenie približne do dvoch týždňov od dodania potrebných materiálov. RM-S by tak splnil zákonom stanovené podmienky a mohol by fungovať ako burza. Do vydania rozhodnutia úradu bude RM-S naďalej organizovať obchodovanie s cennými papiermi a zabezpečovať postupovanie pohľadávok z dlhopisov Fondu národného majetku SR (FNM) a tiež ich splácanie.

Koncom apríla podal RM-S žiadosť o pridelenie licencie burzy. Akcionári RM-S následne na mimoriadnom valnom zhromaždení odsúhlasili zmenu obchodného mena na Slovenská burza cenných papierov, a.s. Spoločnosť tiež navýšila základné imanie z pôvodnej úrovne 77,76 mil. Sk na 100,17 mil. Sk, pričom menovitá hodnota akcie sa zvýšila na 1270 Sk. Akcionári odsúhlasili aj predmet podnikania a schválili stanovy potrebné pre vznik burzy cenných papierov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS