ČLÁNOK
Od februára sa upraví báza indexu SAX
31. januára 2001

Do bázy akciového indexu SAX od februára tohto roku pribudnú akcie Investičnej a rozvojovej banky, a.s., Bratislava, ktoré nahradia akcie Chemolaku, a.s., Smolenice. O opravných koeficientoch, ktoré budú vo vzorci indexu nastavené na rovnakú hodnotu a váhach nových komponentov bude Burza cenný papierov Bratislava (BCPB) informovať po skončení obchodovania v posledný januárový deň. Informovala o tom Oľga Dlugopolská z BCPB.

Báza indexu sa podľa nej mení po zohľadnení niekoľkých kritérií. Jedným z nich je likvidita akcií v uplynulom roku meraná objemom burzových obchodov na BCPB, ako aj počet dní, počas ktorých sa daný cenný papier obchodoval na parkete burzy. Pri výbere konkrétneho titulu do bázy indexu sa zohľadňuje aj výška trhovej kapitalizácie emisie k poslednému obchodnému dňu minulého roka. Podľa O. Dlugopolskej sa bude báza indexu SAX, vzhľadom na zmenu štruktúry trhov BCPB plánovanú v druhom polroku, pravdepodobne opäť revidovať k 30. júnu.

Zloženie bázy dlhopisového indexu SDX pre štátne dlhopisy podľa členov komisie pre SDX nie je potrebné meniť, ani obmedzovať počet jej komponentov. Od februára sa však zmení báza SDX pre podnikové a bankové dlhopisy, do ktorej sa zaradí dlhopis BACA I (SK4120002619), dlhopis NAFTA (SK4120002585) a Dlhopis CAC I (SK4120002650). Vyradená bude emisia dlhopisov VÚB V (SK4120000845) v nominálnej hodnote 1,55 mld. Sk, ktorá bude nahradená emisiou VÚB IX (SK4120002551) s dlhšou splatnosťou. Nominálna hodnota novozaradených emisií dosahuje celkove 2,95 mld. Sk.

SAX

Báza od 1. februára 2001 Báza do 31. januára 2001

Slovnaft Slovnaft

VSŽ VSŽ

VÚB VÚB

Slovenská poisťovňa Slovenská poisťovňa

Biotika Slovenská Ľupča Biotika Slovenská Ľupča

Slovakofarma Hlohovec Slovakofarma Hlohovec

Nafta Gbely Nafta Gbely

Doprastav Bratislava Doprastav Bratislava

Jacobs Suchard Figaro Bratislava Jacobs Suchard Figaro Bratislava

Závody SNP Závody SNP

Plastika Nitra Plastika Nitra

SES Tlmače SES Tlmače

Železiarne Podbrezová Železiarne Podbrezová

Grafobal Skalica Grafobal Skalica

Ozeta Trenčín Ozeta Trenčín

Investičná a rozvojová banka Chemolak Smolenice

SDX pre dlhopisy podnikov a bánk

Názov emisie Skratka Dátum emisie Dátum splatnosti

Dlhopisy SE 03 2SEN03C 5.12.1996 5.12.2003

MATADOR II 2MAT02F 12.12.1996 12.12.2001

VÚB dlhopisy VII 2VUB07F 29.1.1997 29.1.2004

Slovnaft Benzinol II 2BEN03C 4.7.1996 4.7.2001

Slovakofarma 2 2SKF02F 19.9.1996 19.9.2001

Istrobanka 2ISR01F 10.9.1996 10.9.2001

Hydrostav dlhopis 2HDS01F 12.12.1996 12.12.2001

VÚB dlhopisy IX 2VUB10I 4.7.2000 4.7.2003

Dlhopis NAFTA 2NFG01F 28.7.2000 28.7.2005

Dlhopis CAC 1 2CAC01F 31.10.2000 31.10.2003

Dlhopis BACA 1 2BAC01I 27.9.2000 27.9.2003

SDX pre štátne dlhopisy

Názov emisie Skratka Dátum emisie Dátum splatnosti

Štátny dlhopis 104 2MFR04I 24.6.1999 24.6.2001

Štátny dlhopis 105 2MFR05I 1.7.1999 1.7.2002

Štátny dlhopis 109 2MFR09I 29.7.1999 29.7.2001

Štátny dlhopis 116 2MFR16I 16.9.1999 16.9.2002

Štátny dlhopis 117 2MFR17I 23.9.1999 23.9.2001

Štátny dlhopis 121 2MFR21I 27.1.2000 27.1.2002

Štátny dlhopis 122 2MFR22I 3.2.2000 3.2.2003

Štátny dlhopis 123 2MFR23I 10.2.2000 10.2.2003

Štátny dlhopis 124 2MFR24I 17.2.2000 17.2.2001

Štátny dlhopis 125 2MFR25I 24.2.2000 24.2.2003

Štátny dlhopis 126 2MFR26I 2.3.2000 2.3.2003

Štátny dlhopis 127 2MFR27I 9.3.2000 9.3.2001

Štátny dlhopis 128 2MFR28I 16.3.2000 16.3.2003

Štátny dlhopis 129 2MFR29I 23.3.2000 23.3.2001

Štátny dlhopis 130 2MFR30I 30.3.2000 30.3.2003

Štátny dlhopis 131 2MFR31I 6.4.2000 6.4.2005

Štátny dlhopis 132 2MFR32F 13.7.2000 13.7.2005

Štátny dlhopis 133 2MFR33I 17.8.2000 17.8.2010

Štátny dlhopis 134 2MFR34I 21.9.2000 21.9.2007

Štátny dlhopis 135 2MFR35I 28.9.2000 28.9.2003

Štátny dlhopis 136 2MFR36I 5.10.2000 5.10.2002

Štátny dlhopis 137 2MFR37I 14.12.2000 14.12.2002

Štátny dlhopis 138 2MFR38I 2.1.2001 2.1.2004

Štátny dlhopis 139 2MFR39I 4.1.2001 4.1.2003

Štátny dlhopis 140 2MFR40I 11.1.2001 11.1.2002

Štátny dlhopis 141 2MFR41I 18.1.2001 18.1.2004

Štátny dlhopis 87 2MFS87I 25.2.1999 25.2.2001

Štátny dlhopis 89 2MFS89I 11.3.1999 11.3.2001

Štátny dlhopis 91 2MFS91I 25.3.1999 25.3.2002

Štátny dlhopis 92 2MFS92I 1.4.1999 1.4.2001

Štátny dlhopis 94 2MFS94I 15.4.1999 15.4.2001

Štátny dlhopis 96 2MFS96I 29.4.1999 29.4.2001


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS