ČLÁNOK
Od februára na trhu tri nemecké podielové fondy
27. januára 2000

http://www.veritassg.de/Fonds/Investmentfonds/VERI-EUROVALEUR/veri-eurovaleur.html

target=“_blank“>http://www.veritassg.de/Fonds/Investmentfonds/VERI-VALEUR/veri-valeur.html

target=“_blank“>http://www.veritassg.de/Fonds/Investmentfonds/VERI-TRESOR/veri-tresor.html
Slovenskí investori budú mať k dispozícii tri otvorené podielové fondy (PF) – zmiešaný PF Veri-Tresor a akciové PF Veri-Valeur a Veri-Eurovaleur. Minimálny vklad je 1000 DEM, pričom investor môže vložiť peniaze v ľubovoľnej mene. Ako upozornil zástupca Veritas SG Carsten Meier, na základe povolení a licencií Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska je investícia do PF tejto spoločnosti prvou oficiálnou možnosťou investovať v zahraničí. Zároveň je Slovensko prvým východoeurópskym trhom, na ktorom Veritas SG ponúka možnosť investovať do svojich podielových fondov. Tento jej krok ovplyvnil vývoj na slovenskom trhu a pokračujúci pokles úrokových sadzieb v bankách.

Výhradným sprostredkovateľom pre predaj podielových listov fondov Veritas SG je na Slovensku firma ATS Brokers, s.r.o. Akcionármi spoločnosti sú ATS Finanzgruppe a Belar – Group, a.s., Bratislava. Riaditeľ ATS Brokers Ľuboš Fuzák informoval, že v prvej fáze plánuje spoločnosť osloviť veľkých inštitucionálnych investorov, ako sú bankové inštitúcie a poisťovne. Nasledovať by mali veľké maklérske firmy a postupné budovanie vlastnej siete. „Fondy sú oceňované na dennej báze priamo v Nemecku a tieto hodnoty bude môcť investor nájsť na internete a v nemeckej alebo slovenskej tlači,“ povedal Ľ. Fuzák. Zástupca Belar – Group Ľudovít Pósa zároveň upozornil, že na pokrytie úvodných nákladov je potrebné získať prostriedky od investorov v objeme minimálne 80 – 100 mil. Sk.

Investičnou stratégiou PF Veri-Tresor, ktorý vznikol koncom roka 1996, je rozdelenie investícií medzi akcie nemeckých podnikov a pevne úročené cenné papiere nemeckých a zahraničných emitentov. V roku 1999 dosiahol zhodnotenie 35,4 % p.a. V roku 1991 založený PF Veri-Valeur investuje najmä do akcií nemeckých podnikov a časť do akcií podnikov Európskeho hospodárskeho priestoru a amerických podnikov. V uplynulom roku zaznamenal zhodnotenie 48,8 %. Začiatkom minulého roka vznikol Veri-Eurovaleur, ktorý za necelý rok svojho pôsobenia zhodnotil vklady investorov o 51,6 %. Veri-Valeur má podiely napríklad v Deutsche Telekom (tvoria 7,3 % jeho portfólia), Mannesmanne (5,1 % portfólia fondu) a DaimlerChrysler (4,37 %). Veri-Eurovaleur má podiely v spoločnostiach ako Nokia, Deutsche Telekom, Telefonica a Royal Dutch, Veri-Tresor najmä v Schneider Rundfunk a FAG Kugelfischer.

Veritas SG, ktorá začala svoju obchodnú činnosť v novembri 1991, je podľa nemeckého právneho poriadku investičnou spoločnosťou, čo znamená, že v súlade s nemeckým právom pôsobí ako banka. Jej akcionármi sú banka Société Générale Paríž a poisťovacia spoločnosť Berlin-Kölnische Versicherungen Kolín. Vlastné imanie spoločnosti predstavuje 10 mil. DEM. V súčasnosti spravuje Veritas SG spolu sedem PF, pričom ku koncu minulého roka spoločnosť spravovala finančné prostriedky v celkovom objeme 2,6 mld. DEM (z toho 1,96 mld. DEM od súkromných investorov). Koncom decembra 1999 spravovala Veritas SG 164 800 účtov klientov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS