ČLÁNOK
Od decembra sa rozšíri okruh chránených vkladov
29. júna 2001

Podľa návrhu zákona o ochrane vkladov by sa od 1. decembra tohto roku mal rozšíriť okruh chránených vkladov aj o bankové vklady niektorých druhov právnických osôb neziskového charakteru a fyzických osôb podnikateľov. Okruh zákonom chránených vkladov by sa mal rozširovať čo najrýchlejšie v závislosti od objemu zdrojov naakumulovaných v systéme ochrany bankových vkladov. Informoval o tom generálny riaditeľ sekcie finančného trhu Ministerstva financií František Palko. Dňom vstupu Slovenska do Európskej únie by ochrana mala zahŕňať aj vklady právnických osôb podnikateľov.

Návrh zákona predpokladá úpravu objemu poskytovanej náhrady. Do konca júna budúceho roku by mal zostať objem chránených vkladov vo výške 30-násobku priemernej mesačnej mzdy v plnej miere. Od júla 2002 sa zvýši ochrana vkladov na 40-násobok priemernej mesačnej mzdy.

Dňom vstupu Slovenska do Európskej únie sa tento zákon prispôsobí európskej legislatíve. Stopercentná ochrana vkladov zostane iba do výšky 5-násobku priemernej mesačnej mzdy, zvyšok vkladu bude chránený iba na 90 % avšak maximálne do výšky 20 tis. EUR, čo sa prepočíta na domácu menu.

Táto úprava má podľa ministerky financií SR Brigity Schmögnerovej upozorniť klientov na to, aby si vkladali svoje peniaze do stabilných finančných inštitúcií. Vzniká im totiž riziko, že stratia 10 % svojich vkladov, ktoré prevyšujú 5-násobok priemernej mesačnej mzdy a nepresahujú maximálnu hranicu ochrany. Klienti si totiž podľa šéfky rezortu vyberali pre svoje voľné zdroje banky s najvyššími úrokmi napriek riziku, ktorého znakom boli práve nezvyčajné úroky. Novela tiež upraví ustanovenia o ročných a mimoriadnych príspevkoch bánk do fondu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS