ČLÁNOK
Od budúceho roka by mali odvody klesnút o 4,3 %
10. marca 2003

Odvodové zataženie na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti by malo od budúceho roka klesnút z 8,8 % na 4,5 % hrubej mzdy zamestnanca. Celková sadzba na nemocenské poistenie od januára klesne zo 4,8 % na 2,8 % hrubej mzdy, v prípade poistenia v nezamestnanosti by malo íst o pokles odvodov zo 4 % na 1,7 %. Na tlacovej besede to uviedol štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Miroslav Beblavý. Odvody na dôchodkové a zdravotné poistenie by mali zostat na rovnakej úrovni.

Odvody na nemocenské poistenie sa podla štátneho tajomníka rezortu práce Michala Horvátha znížia aj vdaka presunu platenia nemocenských dávok pocas prvých desiatich dní trvania práceneschopnosti zamestnanca na zamestnávatela. Náklady zamestnávatela na vyplácanie krátkodobej „péenky“ chce ministerstvo vykompenzovat znížením poistného, ktoré hradí zamestnávatel, z terajších 3,4 % na 1,8 % hrubej mzdy zamestnanca. Zamestnávatelia s menším poctom zamestnancov sa budú môct podla Horvátha poistit pre prípad napríklad chrípkovej epidémie zamestnancov v komercnej poistovni. Zamestnancovi by sadzba na nemocenské poistenie mala klesnút zo súcasných 1,4 % na 1 % jeho hrubej mzdy.

Prvé tri dni práceneschopnosti by mal zamestnanec od zamestnávatela dostávat zníženú nemocenskú dávku, ktorá by mala dosahovat 25 až 50 % štandardnej výšky dávky. Zavedie sa tiež nový spôsob výpoctu dávky. Jej výška sa stanoví na 55 % hrubej mzdy zamestnanca, maximálne však vymeriavací základ bude vo výške 1,5-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V súcasnosti tvorí dávka pocas prvých troch dní práceneschopnosti 70 % a od štvrtého dna 90 % dennej cistej mzdy zamestnanca, ktorá je stanovená najviac na 350 Sk. Terajší maximálny vymeriavací základ pre výpocet nemocenského poistenia predstavuje 32 000 Sk.

Sprísnit by sa mali podla Horvátha aj postihy za zneužívanie nemocenského systému. Ak lekár vystaví práceneschopnost pre zamestnanca bez zákonom stanovených dôvodov a výška nemocenského presiahne 6-násobok minimálnej mzdy, dopustí sa trestného cinu poistného podvodu.

Výrazné zmeny nastanú aj v oblasti poistenia v nezamestnanosti. Okrem zníženia odvodového zataženia sa sprísni nárok na poberanie podpory v nezamestnanosti. Nárok na túto dávku bude mat obcan v prípade, ak pocas posledných štyroch rokov platil poistné aspon tri roky. V súcasnosti zákon stanovuje podmienku úhrady poistného na dva roky pocas posledných troch rokov. Dlžka poberania podpory sa zjednotí na šest mesiacov bez ohladu na pocet odpracovaných rokov, podla súcasnej úpravy ludia po odpracovaní 15 rokov dostávajú podporu pocas deviatich mesiacov.

Najvyšší vymeriavací základ pre výpocet poistného sa rovnako ako u nemocenského poistenia stanoví na 1,5-násobok priemernej mzdy. Živnostníci sa budú môct dobrovolne rozhodnút, ci sa poistia pre prípad straty zamestnania. Nástroje aktívnej politiky trhu práce by sa mali od budúceho roka uhrádzat z prostriedkov štátneho rozpoctu a zo štrukturálnych fondov Európskej únie, a nie ako v súcasnosti z poistných príjmov Národného úradu práce.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS