ČLÁNOK
Od BMG Invest chce peniaze viac ako 76 tisíc veriteľov
20. novembra 2002

V zákonnom termíne si voči spoločnosti BMG Invest s.r.o. prihlásilo na Krajskom súde v Košiciach pohľadávky 76 668 veriteľov. Súd zatiaľ zaregistroval 18 200 z nich a registrácia ostatných pokračuje priebežne. Pohľadávky sa postupne dostávajú ku správcovi konkurznej podstaty Františkovi Hadušovskému, ktorý ich eviduje a posudzuje. Vzhľadom na obrovský objem prihlášok nemožno podľa neho ani odhadnúť kedy bude zvolané prieskumné pojednávanie alebo schôdza veriteľov. Do konečnej registrácie na súde nebude podľa neho známa ani celková výška pohľadávok, ktoré si veritelia uplatňujú.

Na margo priebehu konkurzného konania pre agentúru SITA potvrdil, že firma v súčasnosti nevyvíja takmer žiadnu aktivitu. Ukončujú sa len lízingové zmluvy na autá. F. Hadušovský pred časom vyzval lízingových partnerov aby uhradili nesplatenú časť zmluvy alebo sa dohodli na splátkach ktoré skončia najneskôr o 18 mesiacov. Túto lehotu stanovil on sám, pretože zákon nijakú nestanovuje. Neukončených lízingových zmlúv je podľa neho v súčasnosti menej ako 100. V troch prípadoch sa už stalo, že užívateľ auta zaň neplatil a bolo mu zabavené. Ďalších 12 – 15 podobných prípadov v súčasnosti odsúhlasil F. Hadušovský na zabavenie. Okrem toho pokračujú audity a vyhotovujú sa znalecké posudky naexistujúce pohľadávky.

Po podaní návrhu na konkurz na BMG Invest vo firme pracovalo vyše 223 ľudí. Postupne bol ich počet znižovaný a v súčasnosti zamestnáva 16 pracovníkov. Ich počet bude podľa správcu konkurznej podstaty ďalej klesať podľa jeho potrieb. „Po ukončení lízingov napríklad prepustím 4-5 zamestnancov,“ doplnil F. Hadušovský.

BMG podľa neho neeviduje takmer žiadny majetok. Okrem hotovosti na účtoch, počítačového vybavenia a áut z lízingu sú to len pohľadávky. Najväčšou je tá voči Horizontu Slovakia vo výške 4,7 mld. Sk. Ostatné sú podľa prvých odhadov celkom vo výške 100 mil. Sk. BMG má okrem Horizontu tiež majetkové podiely asi v 5 firmách.

Konkurz na majetok spoločnosti BMG Invest, s.r.o., Košice vyhlásil Krajský súd v Košiciach 3. septembra tohto roka. Spoločnosť BMG totiž mala záväzky vo výške viac ako 12,5 mld. Sk a dlhšiu dobu nie je schopná plniť svoje záväzky a zastavila obchodnú činnosť. Návrh na vyhlásenie konkurzu na BMG podala na krajskom súde fyzická osoba 5. februára tohto roka. V priebehu konania sa k tomuto návrhu pripojili ďalšie štyri fyzické osoby. Po rozhodnutí o dvoch námietkach o zaujatosti súdu, ktoré Najvyšší súd SR odmietol a po predložení správy predbežným správcom súd nakoniec konkurz vyhlásil.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS