ČLÁNOK
Od augusta sa zvýši spotrebná daň na pivo, tabak a minerálne oleje
28. júna 2003

Spotrebná daň z tabaku, piva aj minerálnych olejov sa od augusta zvýši. Nárast spotrebných daní, ktorý má priniesť do tohtoročného štátneho rozpočtu približne 3,7 mld. Sk, zvýši podľa prepočtov ministerstva financií cenu pollitrovej fľaše piva asi o korunu, škatuľky cigariet o 9 Sk a ceny jedného litra pohonných hmôt o 2,7 až 3,5 Sk bez dane z pridanej hodnoty.

Spotrebná daň na cigarety, cigary a cigarky od augusta vzrastie z 0,95 halierov na 1,4 Sk. Tabak a tabakový zvyšok sa bude zdaňovať rovnakou sadzbou dane 1 350 Sk na kilogram. V súčasnosti sa kilogram tabakového zvyšku zdaňuje 880 Sk a tabak sadzbou 1 000 Sk. Zvýšenie spotrebnej dane z tabaku má priniesť do tohtoročného štátneho rozpočtu približne 1 miliardu korún.

Spotrebná daň z piva bude vo výške 50 Sk na stupeň Plato, pričom malé pivovary budú môcť používať zníženú sadzbu dane vo výške 37 Sk na stupeň Plato. Diferenciácia zdaňovania pre malé nezávislé pivovary do 200 tis. hl ročného výstavu piva je v súlade s európskou normou a uplatňuje sa v deviatich štátoch Európskej únie. Zvýšenie spotrebnej dane z piva má priniesť do tohtoročného štátneho rozpočtu približne 440 mil. Sk.

Zmena sadzieb spotrebnej dane z minerálnych olejov spôsobí, že za tisíc litrov bezolovnatého benzínu bude štát od augusta vyberať spotrebnú daň vo výške 15 500 Sk a za tisíc litrov nafty 14 500 Sk. Spotrebná daň z olovnatého benzínu sa zvýšiť na 18 000 Sk na tisíc litrov, tisíc kilogramov LPG bude zdaňované 7 800 Sk, tisíc kilogramov vykurovacieho oleja sumou 800 Sk a tisíc litrov označených plynových olejov 6 800 Sk. Novela tiež umožní, aby podniky mohli prebytočné zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja odpredať pri ukončení svojej činnosti inému subjektu s oprávnením používať takéto pohonné látky alebo colnému skladu bez sankcií. Zvýšenie spotrebnej dane z minerálnych olejov má priniesť do tohtoročného rozpočtu štátu asi 2,2 miliardy Sk.

Plénum nepodporilo opozičné návrhy na zmiernenie vládou navrhovaných zvýšení spotrebných daní. Neprešli ani návrhy, aby takto získané prostriedky boli viazané na konkrétne účely. Na to, aby novely vstúpili do platnosti je potrebný ešte podpis prezidenta Rudolfa Schustera.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS