ČLÁNOK
Od 1. októbra skúšobná prevádzka obchodného registra na internete
29. septembra 2000

Na adrese www.orsk.sk sa začala 1. októbra skúšobná prevádzka zobrazovania údajov z Obchodného registra (OR) Slovenskej republiky na internete. V skúšobnej prevádzke bude pre používateľov prístupná základná verzia obchodného registra, pričom v priebehu októbra sa budú dolaďovať systémy, testovať zaťaženie a dopĺňať databázy. Už v skúšobnej prevádzke budú môcť používatelia pripomienkovať dizajn a kvalitu informácií obchodného registra na internete. Plná prevádzka sa začne 1. januára 2001.

Základná verzia OR začína pracovať s databázou Obchodného registra Bratislava a funkčné budú oddiely akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzením. Ministerstvo spravodlivosti postupne dodá ďalšie korektné databázy z ostatných registrových súdov. V definitívnej forme bude program komunikovať s ôsmimi databázami z ôsmich registrových súdov. Server bude v prvej fáze nastavený na maximálne 500 až 1 tisíc používateľov. Pri každom zobrazenom výpise bude virtuálne tlačidlo pre používateľa, ktorým môže pripomienkovať kvalitu dokumentu, alebo sa vyjadriť k prípadným nezrovnalostiam. Tieto pripomienky budú dôležitou informáciu pre tvorcov web stránky, aby mohli optimalizovať vzhľad a spôsob komunikácie.

Obchodný register na internete má občanom uľahčiť prístup k informáciám, umožniť rýchle overenie údajov a faktov a zefektívniť aj prácu registrových súdov. Údaje z databázy Obchodného registra sprístupnené na internete sa budú poskytovať zadarmo, pričom používatelia si môžu vyhľadávať subjekty podľa obchodného mena, údaja IČO, sídla, spisovej značky, právnej formy, alebo súdu. Aplikácie budú v slovenskom a anglickom jazyku.

Softvérové vybavenie poskytuje Microsoft Slovakia, s.r.o. ako iniciátor ponuky, spoločnosť Compaq Computer Slovakia, s.r.o. dodala hardvérové vybavenie a Wedia, a.s. je tvorcom webových aplikácií, pričom zabezpečuje aj pripojenie do siete a údržbu stránok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS