ČLÁNOK
Od 1. apríla zmena základne pre výpočet PMR
1. apríla 1999

Aj napriek rozšíreniu bázy však nedôjde k skutočnému navýšeniu tvorby PMR za celý bankový sektor vzhľadom k tomu, že záväzné percento tvorby PMR sa zníži z pôvodných 9 % na 8 %. „Zmenou základne pre výpočet PMR sa má podľa Národnej banky Slovenska (NBS) docieliť zrovnoprávnenie primárnych zdrojov bánk tak od rezidentov ako aj nerezidentov a ovplyvniť vývoj krátkodobého kapitálu v SR vo forme korunových úložiek nerezidentov v obchodných bankách,“ uviedol pre SITA díler VÚB Rastislav Habán.

Báza pre výpočet PMR tak bude okrem hore spomenutej položky zahŕňať netermínové a termínové vklady fyzických a právnických osôb v cudzích menách, ktoré nie sú bankami ako aj emitované zmenky, emisie dlhopisov a ostatné záväzky voči klientom, ktorí nie sú bankami. Doteraz tvorili základňu pre tvorbu PMR primárne pasíva obchodných bánk a to vklady nebankových klientov, vkladové certifikáty a emitované cenné papiere bánk. „Predpokladám, že pobočky zahraničných bánk ako aj zahraničné banky na Slovensku zareagujú na túto zmenu presunom časti zdrojov na svoje matky, aby eliminovali tvorbu PMR z týchto depozít,“ uviedol.

Poukázal tak na fakt, že pokles sadzby PMR priniesol zníženie objemu tvorby PMR v celom sektore zo 40,668 mld. Sk na 38,810 mld. Sk, k najvýraznejšiemu zníženiu tvorby PMR pritom došlo v dvoch najväčších komerčných bankách. Zároveň podotkol, že znižovanie bude pokračovať zrejme aj naďalej, keďže zahraničné banky sa budú snažiť presunúť zdroje, ktoré sa stali súčasťou tvorby PMR na svoje matky. Zmena tvorby a sledovania PMR je v súlade s menovým programom Národnej banky Slovenska na rok 1999.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 12. 2020

USD 1,215 0,009
CZK 26,420 0,009
GBP 0,904 0,001
HUF 357,630 0,230
CAD 1,569 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS