ČLÁNOK
Od 1. apríla nová základňa pre výpočet PMR
9. marca 1999

Na svojom 6. zasadnutí o tom rozhodla Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS). Touto zmenou základne pre výpočet sa zrovnoprávňujú domáce a zahraničné primárne zdroje bánk.

V súčasnosti tvoria základňu pre tvorbu PMR primárne pasíva obchodných bánk a to vklady nebankových klientov, vkladové certifikáty a emitované cenné papiere bánk. „Zmenou základne pre výpočet PMR sa má docieliť zrovnoprávnenie primárnych zdrojov bánk tak od rezidentov ako aj nerezidentov a ovplyvniť vývoj krátkodobého kapitálu v SR vo forme korunových úložiek nerezidentov v obchodných bankách,“ pre tlačovú agentúru SITA to uviedla vedúca oddelenia menovej politiky Renáta Konečná. Rozšírením základne pre výpočet PMR nedôjde k navýšeniu tvorby PMR za celý bankový sektor, len k zníženiu sadzby PMR. „Samozrejme dopad na jednotlivé banky bude odlišný v závislosti od štruktúry ich primárnych pasív, “ poznamenala.

Konkrétna štruktúra základne pre výpočet PMR, percento tvorby PMR, ako aj ich úročenie budú schválené BR centrálnej banky v priebehu marca. Zmena tvorby a sledovania PMR je pritom v súlade s menovým programom na rok 1999.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS