ČLÁNOK
Ochrana vkladov sa najskôr zvýši u fyzických osôb
28. mája 2001

Do prázdnin by sa mal uzatvoriť výber investora pre Všeobecnú úverovú banku (VÚB). Na zasadnutí Nezávislého ekonomického fóra – Hospodárskeho klubu vo Zvolene to uviedla ministerka financií Brigita Schmögnerová. Podľa nej záujem investorov bol až prekvapivo veľký. Dodala, že čoskoro sa má doriešiť aj privatizácia Investičnej a rozvojovej banky, pričom odmietla úvahy o jej fúzii s Devín bankou. Privatizácia Poštovej banky by sa podľa nej mala ukončiť do konca volebného obdobia.

Ministerka zdôraznila stabilitu VÚB a Slovenskej sporiteľne, problémy však očakáva ešte s dvoma bankami. Až po stabilizácii situácie plánuje pokračovať v približovaní ochrany vkladov k Európskej únii (EÚ). V prvom rade by sa mala zvýšiť chránená čiastka pre fyzické osoby, ale so zníženou výplatou. Až neskôr sa pristúpi k ochrane podnikateľských vkladov.

Podľa B. Schmögnerovej približovanie sa k EÚ si vyžiada výrazne zvýšenie spotrebných daní, najmä z tabaku. Ministerka upozornila aj na fakt, že v krajinách EÚ sadzba dane z príjmov pre právnické osoby nie je nižšia ako 28 %. Zdôraznila, že výnos z tejto dane klesol úmerne zníženiu sadzby. Neprejavil sa tak nárast, ktorý avizovali oponenti ministerky. Ako uviedla, daňová politika musí byť cielená a musí uprednostňovať podporu investícií a podnikania pred tvorbou zdrojov na spotrebu. V súčasnej recesii v zahraničí dostáva väčší význam kúpyschopnosť domáceho trhu, preto dane musia podporiť investičný dopyt. Fyzické osoby by mali mať od januára možnosť odpisovať investície z daňovej povinnosti a znížiť si tak sadzbu zo 40 až na 29 %. Od roku 2003 sa urýchlia odpisy budov, strojov a zariadení a investičným úverom sa bude znižovať daňová povinnosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS