ČLÁNOK
Očakávaný zisk bude o polovicu nižší
19. marca 1998

Pritom v roku 1996 dosiahla VSŽ čistý zisk 1,348 mld. Sk, čiže 82 Sk na akciu. V prípade správnosti tejto informácie by tak zisk poklesol o viac ako polovicu. Bývalý prezident VSŽ Ján Smerek na vlaňajšom valnom zhromaždení ohlásil plánovaný čistý zisk 1,44 mld. Sk. Koncom septembra však spoločnosť zaznamenala zisk 570 mil. Sk a za ďalšie tri mesiace už len 25 mil. Sk, uvádza TREND. Rapídny pokles hospodárskeho výsledku zvýrazňuje skutočnosť, že najdôležitejšia dcérska spoločnosť VSŽ Oceľ, s.r.o. , Košice, v ktorej je koncentrovaná hutnícka výroba, vyrobila vlani valcové materiály za 37,3 mld. Sk, čo je o 16 % viac ako v roku 1996. Pritom do západne Európy smerovala takmer tretina výrobkov. Napriek nárastu tržieb a vývozu rozhodujúcej výrobnej spoločnosti zisk VSŽ Holdingu vlani predstavoval len 44 % hospodárskeho výsledku roku 1996, v ktorom už spoločnosť rozpúšťala časť ekonomických rezerv. Ako uvádza TREND, VSŽ Holding má za sebou neúspešnú transakciu v IRB, a.s., Bratislava a presadzuje nezvyčajné obchodné transakcie. Všetky dovozy strategických surovín koncentroval hutnícky kombinát v spoločnosti Trans Trade Import AG (TTI) Vadúz (Lichtenštajnsko), ktorá nie je nijako oficiálne previazaná s VSŽ Holdingom. Rozhodujúcu časť dopravy zveril kombinát firme previazanej s TTI. Tržby z podstatnej časti zahraničného obchodu sa koncentrujú v generálnej afilácii VSŽ Holdingu vo švajčiarskom Zugu. Na správy o predpokladanom nižšom zisku VSŽ Holding reagovali rovnako ako domáci aj zahraniční investori. Cena VSŽ tak klesla na Burze cenných papierov v Bratislave za dva týždne o 40 %. Prelomovým dňom bol 27. február, kedy sa v spoločnosti uskutočnilo valné zhromaždenie, na ktorom došlo okrem zmeny predstavenstva a dozornej rady aj k zmene stanov. Kým týždeň pred týmto dátumom sa akcie VSŽ obchodovali pri cene oscilujúcej okolo 660 Sk, po ňom došlo k ich prudkému pádu a ceny akcií VSŽ spadli o 38 %. Ako uviedol pre TREND, Ivan Cetko zo spoločnosti spravujúcej akcie železiarni ARDS, o.c.p a.s., Košice, príčinou poklesu ceny môžu byť očakávania nízkeho zisku a odchod zahraničných investorov z trhu. „Nie je tu silný investor , ktorý by udržal akcie na reálnej úrovni. Príde však čas, keď cena bude rásť,“ konštatoval I. Cetko. Na otázku TREND-u, či ARDS nepripravuje intervenciu, ktorá by zdvihla ceny akcií VSŽ, I. Cetko povedal: „Neviem, čo máte na mysli, ale bola by to manipulácia s trhom a to sa nerobí.“ Podľa vyjadrení niektorých analytikov pre agentúru SITA však došlo v posledných dňoch k udržiavaniu ceny akcií VSŽ. Z najnižšej ceny 390 Sk sa doteraz akcie dokázali pozviechať na úroveň 465 Sk. „V priebehu posledných troch dní korigovala VSŽ len o 3 Sk. Predpokladám však, že aj v najbližšej dobe si zachová rastúci trend a vyšplhá sa až na 450 Sk,“ konštatoval maklér ČSOB Jozef Ševčík a dodal, že z dlhodobého hľadiska sa dá len ťažko určiť trend jej vývoja. Na paralelnom trhu RM-S sa obchodovalo s akciami VSŽ pri cene o 1 Sk vyššej. „V priebehu utorka vykazovala emisia VSŽ vysokú stabilitu,“ podotkol J. Ševčík. Napokon jej cena vzrástla o 4,3 %. Podľa viacerých analytikov súvisí prepad cien akcií VSŽ aj s nedôverou voči podniku ako takému, predovšetkým však voči manažmentu. „Odchod pragmatických manažérov a dosadenie málo skúsených „nových tvári“ s nízkym renomé v odbornej branži na najvyššie riadiace posty nesú so sebou nebezpečenstvo, že sa na tieto posty dostali ľudia, u ktorých viac rozhodovala personálna blízkosť k súčasným rozhodujúcim majiteľom a nie skúsenosti,“ zhodli sa v názore analytici trhu. Názor na pokles ceny akcií VSŽ vyjadril pre TREND hovorca spoločnosti Jozef Marko. Podľa neho je príčinou poklesu cien niekoľko. Je to najmä súčasná situácia na kapitálových trhoch viacerých teritórií sveta, ktorá je charakterizovaná zníženým záujmom investorov o umiestňovanie kapitálu. J. Marko pritom zdôraznil, že pokles cien akcií zasiahol celý slovenský kapitálový trh a nielen akcie VSŽ. Svoju úlohu pravdepodobne zohráva podľa hovorcu VSŽ aj cyklická zmena kurzov akcií, keď napríklad v roku 1996 v priebehu polroka klesla cena akcií VSŽ na 380 Sk. V súvislosti s personálnymi zmenami vo vrcholových orgánoch spoločnosti, ktoré sa v tlači uvádzali za jednu z hlavných príčin poklesu cien akcií, vyslovil J. Marko pre TREND názor, že zmeny v top manažmente odsúhlasili hlavní akcionári VSŽ Holdingu, ktorí majú záujem na ďalšom rozvoji spoločnosti a majú dôveru v schopnosti členov predstavenstva. „Ďalej treba povedať, že predstavenstvo osobitne dôležité rozhodnutia konzultuje s tímom skúsených poradcov, ktorí svoje odborné schopnosti už v praxi preukázali“, dodal J. Marko. Nové predstavenstvo logicky potrebuje podľa hovorcu VSŽ čas na prácu a až tento môže potvrdiť správnosť rozhodnutia akcionárov. J. Marko na záver pre TREND uviedol, že v spoločnosti sú presvedčení, že cena akcií už v najbližších týždňoch opäť stúpne. Ako ďalej uvádza TREND okrem poklesu cien, VSŽ hrozí aj ťažký rok 1998 kvôli prieniku lacnej ocele z Ázie. Jeden z košických maklérov pripomenul, že situácia vo VSŽ je dnes úplne neprehľadná, pretože nik presne nevie, čo vlastní VSŽ Holding a čo je už mimo a kontrolujú to len členovia dozornej rady prostredníctvom svojich firiem. „Zatiaľ je to investovanie do čiernej diery“, uviedol košický maklér. Intervencia na záchranu ceny by mala podľa TRENDU prísť najmä preto, že akcie VSŽ, ktoré vlastnia majoritní akcionári VSŽ a spravuje ich spoločnosť ARDS, sú vo veľkej miere v bankách, kam sa dostali v rámci záložného práva prostredníctvom repo obchodov. Pri prudkom poklese ceny môžu žiadať banky vrátenie repo pôžičky alebo môžu predať akcie či žiadať zaplatenie rozdielu. Takáto bezpečnostná klauzula sa však podľa pracovníka košickej banky, ktorý si neželá byť menovaný, dôsledne nerealizuje v dôsledku lobistických alebo politických tlakov. Podľa informácií TRENDU v týchto dňoch sa ARDS pokúša zaobstarať zdroje vo výške 100 mil. Sk. VSŽ ich bude zrejme potrebovať práve na vyrovnanie spomenutých repo obchodov a sčasti na intervenciu na oživenie ceny akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS