ČLÁNOK
Očakávania NBS vývoja makroveličín v tomto a budúcom roku
12. decembra 2000

Menový program na rok 2001

Menový program na rok 2001

2000

2001

rast HDP (v stálych cenách)

2,1 %

2,8 – 3,2 %

celková inflácia (ku koncu roka)

8,4 – 8,7 %

6,0 – 8,5 %

jadrová inflácia

4,6 – 4,8 %

3,2 – 5,3 %

priemerná inflácia

12,1 – 12,2 %

6,6 – 8,5 %

fiškálny deficit (% HDP)

3 % / 28 mld. Sk

4 % / 38 mld. Sk

deficit bežného účtu platobnej bilancie (% HDP)

2 %

4 % / 38 mld. Sk

PZI (ročný prílev)

60 mld. Sk

*

úvery (medziročný prírastok)

1,5 %

*

M2 (medziročný prírastok)

17,9 %

16 %

* údaj NBS neuviedla


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS