ČLÁNOK
Očakávaná schôdza veriteľov Devín banky sa neuskutočnila
17. decembra 2001

Prieskumné pojednávanie a schôdza veriteľov Devín banky, a.s., ktoré boli naplánované na piatok, sa neuskutočnili. Podľa predsedu prezídia Fondu ochrany vkladov (FOV), ktorý je najväčším veriteľom, totiž jeden z veriteľov vo štvrtok podal námietku zaujatosti voči konkurznému sudcovi. Námietkou sa bude zaoberať Najvyšší súd SR. Na základe jeho rozhodnutia súčasný alebo nový sudca vypíše nový termín na prieskumné konanie aj schôdzu veriteľov.

FOV podľa Horvátha požiadal predsedníčku Krajského súdu v Bratislave o zabezpečenie pokračovania konania náhradným sudcom. „Trváme na tom, aby sa schôdza veriteľov uskutočnila v zákonnej lehote, keďže ide o obligatórnu schôdzu,“ skonštatoval. Námietka zaujatosti, ktorá znemožnila stretnutie veriteľov Devín banky je podľa neho ďalšou formou obštrukcie, ktorá pokračuje v Devín banke podobne ako v prípade predchádzajúcich troch skrachovaných bánk.

Horváth nedávno prezentoval svoju obavu, že sa na schôdzi veriteľov zopakuje situácia z minuloročného decembra, keď správca konkurznej podstaty Dopravnej banky Milan Chovanec poprel na prieskumnom pojednávaní prihlásenú pohľadávku fondu v objeme 2,2 mld. Sk. Podľa neho by však v zmysle tohtoročnej novelizácie zákona o ochrane vkladov k takémuto scenáru prísť nemalo. Ubezpečil pritom, že fond využije všetky dostupné zákonné možnosti väčšinového veriteľa, ktoré mu z titulu zákona o konkurze a vyrovnaní prislúchajú, vrátane zabezpečenia kontroly nad procesom konkurzu.

Bankový dohľad NBS zaviedol nútenú správu v Devín banke 24. augusta. Dôvodom bola neschopnosť manažmentu zabezpečiť vysporiadanie časti pohľadávky SR voči Ruskej federácii spolu s neschopnosťou akcionárov a manažmentu zabezpečiť zvýšenie základného imania. Pod zavedenie nútenej správy sa priamo podpísali aj pretrvávajúce nezdravé praktiky v Devín banke pri výkone bankových činností a neukončenie súdneho sporu banky so štátom. Za neschopnú vyplácať vklady ju NBS vyhlásila 21. septembra. Sudca Krajského súdu v Bratislave na ňu vyhlásil konkurz 28. septembra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS