ČLÁNOK
Očakávajú sa záporné reálne úrokové výnosy z vkladov
18. februára 2001

Výška reálnych úrokových sadzieb pri ročných termínovaných vkladoch v bankách za minulý rok dosiahla zhruba 3,9 %. Vyplýva to z rozdielu priemerných úrokových sadzieb na termínované vklady so splatnosťou od 9 do 12 mesiacov, ktoré banky ponúkali v decembri 1999, a mierou medziročnej inflácie ku koncu roka 2000. Po zohľadnení daní z úrokov vo výške 15 % sa reálny výnos z termínovaných vkladov v bankách posunul na hranicu 2,06 %.

Znamená to, že za svoj ročný termínovaný vklad uložený v „priemernej“ banke počas celého minulého roka si mohol zákazník na konci obdobia kúpiť približne o 2 % viac tovarov, ako na začiatku roka. Na reálny úrokový výnos však vplývala konkrétna úroková sadzba u jednotlivých bánk.

Počas celého minulého roka podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) klesala priemerná výnosová miera z termínovaných vkladov. Z úrovne 12,3 % koncom roka 1999 sa sadzby na 9 až 12-mesačné vklady znížili v novembri 2000 až na úroveň 7,6 %.

Koncoročná inflácie v roku tomto roku by sa podľa prognózy Infostatu mohla pohybovať na úrovni 8,2 %. Ak by sa tieto očakávania naplnili, pri zohľadnení výšky úrokových sadzieb ponúkaných komerčnými bankami v závere minulého roka by sa reálne úrokové sadzby z termínovaných vkladov v bankách v tomto roku mali dostať do záporných hodnôt. Po zarátaní 15-percentných daní z úrokov by sa mal reálny výnos posunúť na úroveň okolo -1,5 %. Vkladatelia, ktorí si so začiatkom tohto roka uložili svoje finančné prostriedky na ročných termínovaných účtoch v bankách, môžu teda na konci roka 2001 rátať so stratou vo výške 1,5 %. Táto strata vyplýva z vyššej úrovne inflácie, ako ich úroková sadzba po zdanení.

Podľa prognózy Infostatu na najbližšie dva roky by sa miera koncoročnej inflácie v roku 2002 mohla pohybovať na úrovni 6,9 %. Na druhej strane ale očakávania viacerých analytikov hovoria o ďalšom poklese úrokových sadzieb. Znižovanie sadzieb na medzibankovom trhu v roku 2001 by malo kopírovať postupné znižovanie úrovne inflácie. V tomto roku možno podľa bankových analytikov očakávať zníženie výšky niektorých kľúčových sadzieb NBS. Zníženie sadzieb by sa z medzibankového peňažného trhu malo postupne premietnuť aj do výšky úrokov, ktoré komerčné banky ponúkajú svojim klientom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS