ČLÁNOK
Obviňovanie vlády za stav vo VSŽ je stratou súdnosti
23. augusta 1999

Obviňovanie súčasnej vlády zo zodpovednosti za stav, do ktorého sa dostali VSŽ, a.s., Košice na jeseň minulého roka z úst člena dozornej rady VSŽ a odborového predáka Jaroslava Grubera i niektorých predstaviteľov bývalej vlády som nútená prirovnať k strate súdnosti. Do kritickej situácie dostali VSŽ jednoznačne bývalí manažéri spoločnosti pod vedením bývalého ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, manažéra volebnej kampane HZDS a významného akcionára VSŽ Alexandra Rezeša. ministerka financií SR Brigita Schmögnerová vo vyhlásení, ktoré tlačovej agentúre SITA poskytol hovorca Peter Švec.

Akcionári, medzi ktorými je aj spoločnosť Hutník, a.s., Košice vlastnená J. Gruberom, a manažéri tejto spoločnosti dovolili podľa ministerky, aby sa úverová zaťaženosť železiarní na jeseň 1998 vyšplhala na úroveň 475 mil. USD (20 mld. Sk). „Vtedy sa VSŽ dostali nielen do neschopnosti splácať svoje záväzky voči zahraničným bankám, ale zároveň došlo k nedostatku zdrojov aj na financovanie bežnej hospodárskej činnosti. Zahraničné banky mali preto prirodzený záujem na výmene neschopných manažérov, aby sa im nimi poskytnuté prostriedky vrátili,“ konštatuje ministerka. Inak by podľa nej hrozil bankrot spoločnosti zamestnávajúcej viac ako dve desiatky tisíc ľudí.

Nová slovenská vláda v snahe zastaviť nebezpečný vývoj vo VSŽ pristúpila k rokovaniam s hlavnými veriteľmi a súhlasila s odkladom platieb niektorých druhov daní. Tým, napriek napätému štátnemu rozpočtu, podľa B. Schmögnerovej významným spôsobom prispela k stabilizácii VSŽ, ktoré sa vďaka novému vedeniu dostávajú postupne z najhoršieho. „Obviňovať vládu z pomalosti riešenia situácie vo VSŽ, ako sa stalo v denníku Pravda z 13. augusta t.r., nie je korektné, pretože podpis stabilizačnej dohody (standstill agreement) sa týka dvoch subjektov a to skupiny veriteľov na jednej strane a na strane druhej VSŽ,“ upozorňuje ministerka.

Ako uviedla, za vládu SR ministerka už 7. júla so skupinou najvýznamnejších veriteľov podpísala vládou schválené znenie Zoznamu podmienok pre Zmluvu o spolupráci medzi štátom, VSŽ a veriteľmi a z poverenia vlády bola podľa vlastných slov už dvakrát pripravená podpísať kooperačnú a medziveriteľskú dohodu. „Preto nie je pravdivé ani tvrdenie J. Grubera publikované v denníku Košický večer 17. augusta, podľa ktorého som počas nedávnej návštevy Košíc bez súhlasu vlády presviedčala predstavenstvo VSŽ, „aby pre železiarne podpísali nevýhodnú stabilizačnú dohodu“.

„Ako to, že J. Gruber ako najvyšší predstaviteľ odborárov neprotestoval vtedy, keď dochádzalo k zadlžovaniu podniku, k jeho tunelovaniu a k hrubému obchádzaniu daňových povinností VSŽ?,“ pýta sa ministerka. Mediálna kampaň J. Grubera ako i denníka HZDS proti snahe vlády, veriteľov a časti manažmentu VSŽ zamedziť bankrotu podniku naznačuje podľa ministerky, že im nezáleží na podniku a osude jeho zamestnancov, ale na zachovaní vlastníckeho podielu v rukách tých, do ktorých sa podnik dostal ako dôsledok nezodpovednej privatizácie pod taktovkou HZDS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS