ČLÁNOK
Obstarávatelia nesmú obmedziť prístup k súťažným podkladom
2. októbra 2014

 Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyzýva verejných obstarávateľov, aby uverejňovali súťažné podklady vo svojich profiloch na webe úradu bez akéhokoľvek obmedzovania prístupu k ich obsahu, napríklad bez šifrovania alebo zaheslovania súboru. „Verejní obstarávatelia odmietajú, resp. nie sú schopní poskytnúť heslo k súťažným podkladom po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, čím nie je zabezpečená povinnosť zverejnenia počas piatich rokov,“ informoval v stredu agentúru SITA hovorca ÚVO Ján Mažgút. „Za nedodržanie tejto povinnosti sa ukladá pokuta vo výške od 1 000 eur do 30 000 eur,“ dodal. Zverejňovanie v profile má prispievať k skvalitneniu poskytovania informácií nielen potenciálnym záujemcom, ale aj širokej verejnosti.

Verejní obstarávatelia sú povinní uverejniť v profile súťažné podklady počas piatich rokov od vyhlásenia jednotlivých verejných obstarávaní, ak ide o verejnú súťaž, užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg alebo koncesiu. „To neplatí vo vzťahu k súťažným podkladom alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie alebo dokumenty, chránené podľa zákona o verejnom obstarávaní,“ uviedol ÚVO vo svojom najnovšom výkladovom stanovisku. Verejní obstarávatelia musia v profile zverejňovať v systematickom členení celý priebeh zákaziek. Má sa tak podľa úradu rozšíriť, zefektívniť a skvalitniť prístup verejnosti k elektronickým službám verejných inštitúcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS