ČLÁNOK
Obrat Bukózy Holding dosiahol 1,762 mld. Sk
17. marca 1999

Exportná zložka predaja presiahla 80 %, čo je najvyšší podiel exportu za obdobie posledných troch rokov. Agentúru SITA o tom informoval generálny riaditeľ Marián Porvažník. Najväčší podiel na obchodnom obrate, asi 72 % predstavovali buničiny na výrobu papiera a vlákien. Asi desiatimi percentami sa na obrate podieľali rezivo, prírezy a podvaly, veľkoplošné a tvarované preglejky dvanástimi percentami a dubové a lepené veľkoplošné dosky asi šiestimi percentami. Bukóza Holding a.s., Hencovce exportuje svoje výrobky najmä do Českej republiky (25,8 %), Rakúska (19,9 %), SRN (12,7 %) a Francúzka (8,1 %). Do iných krajín smeruje 6,6 % komodít a na tuzemsku ostáva 19,7 % celkovej výroby.
V roku 1998 Bukóza modernizovala technológiu v odvetví preglejkárenskej výroby. Vďaka modernej dovozovej technológii dosiahol podnik u výrobkov vyššiu kvalitu a penetráciu na náročný nemecký trh s dosiahnutím vyšších predajných cien. Spoločnosť modernizovala aj smrekovú pilnicu a rozšírila rezivový sortiment. Zvýšila kapacitu a kvalitu porezu s cieľom zvýšiť možnosti exportu na finančne lukratívnejšie trhy.
Podľa M. Porvažníka hospodárenie skupiny negatívne ovplyvnil najmä nepriaznivý cenový vývoj buničín a recesia v odvetví, pod ktorú sa významnou mierou finančná ázijská a ruská kríza s dopadom na celosvetové hospodárstvo. V skupine Bukóza pracovalo v priebehu roka 1998 asi 2 450 zamestnancov, pričom 92 % z celkového počtu pracovalo vo výrobných spoločnostiach. V obchodných spoločnostiach a službách bolo v priebehu roka zamestnaných 8 % pracovníkov. Mzdový vývoj dosiahol v rámci výrobnej skupiny podnikov 10 % nárast a produktivita práce vzrástla v priemere o 30 %.
Obchodný a marketingový plán spoločnosti pre rok 1999 predpokladá vzhľadom na nepriaznivý vývoj európskych a celosvetových trhov komodít, obchodný obrat na úrovni roka 1998. Podľa informácií M. Porvažníka bude rok 1999 charakterizovaný hlavne maximálnym úsilím o udržanie doterajšej obchodnej pozície na trhoch EÚ. Bukóza Holding predpokladá v roku 1999 vyrobiť 65 900 ton papierenských, viskózových a iných buničín. Ďalej plánuje vyrobiť 10 410 metrov kubických tvarovaných a plošných preglejok, 37 100 kubických metrov bukového a smrekového reziva, 3 700 metrov kubických podvalov a 3 tis. metrov kubických lepených veľkoplošných dosiek. Investičné akcie bude firma realizovať za účelom optimalizácie technologických tokov, zníženie spotreby energie, vody, chemikálií a zníženie vypúšťania emisií do ovzdušia.
Medzi dlhodobé podnikateľské zámery Bukózy patrí modernizácia chemickej výroby, ktorá zabezpečí posilnenie pozície na európskych trhoch a zvýšenie exportnej produkcie asi o 500 mil. Sk ročne a tiež zvýšenie exportnej zložky predaja na trhoch EÚ indexom 1,2. Ďalším dlhodobým zámerom je rozvoj vranovského regiónu v podnikateľských aktivitách, v podpore sociálneho programu a udržanie zamestnanosti.
Bukózu Holding tvoria v súčasnosti dcérske firmy Bukóza Preglejka, a.s., Bukóza Píla, a.s., Bukóza Export Import, a.s., a Bukocel, a.s., Bukóza Progres s.r.o., Bukóza Invest s.r.o. Predmetom činnosti holdingu je najmä produkcia výrobkov na báze buničín, výroba buničín, derivátov, piliarska výroba, výroba dýh, preglejok a lepených bukových veľkoplošných dosiek.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS