ČLÁNOK
Objem zlyhaných úverov v závere roka medziročne mierne stúpol
3. apríla 2019

Objem zlyhaných úverov domácnostiam v závere minulého roka podľa údajov Národnej banky Slovenska medziročne stúpol o takmer 3,5 % na 1,05 mld. eur. Avšak podľa analytikov údaj berie do úvahy aj rýchlo rastúci objem poskytnutých úverov. Preto je podľa hlavnej ekonómky Slovenskej sporiteľne Márie Valachyovej na posúdenie vývoja rizikovosti či nesplácania poskytnutých úverov lepší pomer zlyhaných úverov k poskytnutým úverom než samotný objem zlyhaných úverov. A podľa analytičky Poštovej banky Lucie Dovalovej podiel zlyhaných úverov domácnostiam na celkových úveroch domácnostiam, ktoré predstavovali sumu 35,33 mld. eur, už štyri roky postupne klesá. Na konci vlaňajška predstavoval 3 %.

Pomer nesplácaných úverov je pri rôznych produktoch rozličný. „Rozdiely vyplývajú aj z toho, kto si aký typ úveru berie. K úveru na bývanie sa ľudia stavajú väčšinou veľmi zodpovedne, keďže nechcú prísť o strechu nad hlavou, pri nezabezpečených úveroch je už miera ochoty a schopnosti splácať presne načas o niečo nižšia,“ uviedla pre agentúru SITA Mária Valachyová. Aj analytička Lucia Dovalová si myslí, že disciplinovanosť obyvateľstva je lepšia v prípade úverov na bývanie. Objem zlyhaných úverov na bývanie bol v závere minulého roka nižší ako koncom roka 2017 a ich podiel na celkových úveroch na bývanie klesol z 1,9 % na 1,6 %.

Medziročne klesol objem zlyhaných úverov z kreditných kariet a taktiež aj v prípade prečerpania na bežnom účte. Znížili sa aj ich podiely na celkových objemoch poskytnutých úverov vo svojej kategórii. V prípade kreditných kariet, kde je podiel zlyhaných úverov najvyšší, išlo o pokles z úrovne podielu 14 % na 13,3 %. Znížil sa aj podiel zlyhaných úverov pri prečerpaní prostriedkov na bežnom účte, a to o jeden percentuálny bod na 6,5 % koncom vlaňajška. Naopak, v závere vlaňajška rástol objem zlyhaných spotrebných úverov a taktiež aj ich podiel na celkových spotrebných úveroch na 8,6 %, pričom v závere roka 2017 bol tento podiel na úrovni 8,1 %.

Podľa analytika Tatra banky Tibora Lörincza bol rast zlyhaných úverov v roku 2018 ovplyvnený pohltením najväčšej nebankovej spoločnosti Consumer Finance Holding zo strany VÚB. Firma Consumer Finance Holding poskytovala prevažne spotrebné úvery a kreditné karty. „Keďže nebankové spoločnosti majú vo všeobecnosti väčší podiel zlyhaných úverov oproti bankám, tak to spôsobilo medziročný rast miery zlyhaných úverov. Keď sa ale pozrieme na trendy, takmer na všetkých produktoch miera zlyhaných úverov klesá alebo je stabilná,“ skonštatoval Lörincz.

Avšak VÚB podľa vyjadrení PR manažéra Dominika Mišu neeviduje v rámci banky neštandardný nárast zlyhaných úverov. „Prípadný mierny nárast môže byť spôsobený vyššou spotrebou domácnosti v období mesiacov december až január,“ povedal pre agentúru SITA Miša. Na otázku, či rast zlyhaných úverov môže byť spôsobený prevzatím Consumer Finance Holding zo strany VÚB, Miša odpovedal, že ani spojenie Consumer Finance Holding a VÚB banky nezmenilo výrazne stav zlyhaných úverov.

Zadlžovanie sa slovenských domácností rastie v súčasnosti podľa Dovalovej najrýchlejším tempom v rámci EÚ. Je to pritom spôsobené viacerými faktormi, ktoré majú spoločného menovateľa v ekonomickom vývoji – klesajúca nezamestnanosť, rastúce mzdy a nízke úrokové sadzby z úverových produktov. „V dôsledku snahy využiť priaznivé podmienky na úverovom trhu rastie zadlženosť,“ uviedla Dovalová.

„Môžeme povedať, že momentálna ekonomická situácia slovenských domácností je mimoriadne priaznivá. Mzdy rastú tempom vyše 6 %, miera nezamestnanosti je na historických minimách a popri úveroch rastú domácnostiam pomerne rýchlo aj vklady,“ povedala Valachyová. To sa podľa nej priaznivo podpisuje aj na pomere zlyhaných úverov voči objemu poskytnutých úverov. Značnú rolu zohráva aj obozretná a zodpovedná politika bánk pri posudzovaní miery rizika tak pre klienta ako aj banku.

Národná banka Slovenska sa snaží podľa Dovalovej svojimi reguláciami situáciu zmierniť a práve z tohto dôvodu minulý rok zaviedla prísnejšie pravidlá pri úveroch na bývanie. Cieľom je dosiahnuť, aby slovenské domácnosti neboli príliš zadlžené v porovnaní s ich príjmami a aby sa predišlo problémom so splácaním úverov v prípade, keď dôjde k určitému zvýšeniu úrokových sadzieb, s ktorým treba počítať v dlhodobejšom horizonte.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS