ČLÁNOK
Objem úverov, smerujúcich do strednej a východnej Európy, vlani prudko stúpol
25. februára 2003

Banky, predovšetkým zo západnej Európy, poskytli v roku 2002 v regióne strednej a východnej Európy (SVE), syndikované úvery v celkovej výške 7,5 mld. USD, co predstavuje takmer dvojnásobok úrovne 4,3 mld. USD, zaznamenanej v roku 2001. Informovala o tom Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD). Objemy úverov v SVE zaznamenali v uplynulej dekáde rapídny rast, pricom pocas obdobia 1991 – 2001 dosiahli celkový objem 27 mld. USD pri priemernej dobe splatnosti šest rokov.

Údaje sa týkajú ôsmich stredoeurópskych krajín, kandidujúcich na vstup do Európskej únie (EÚ), ako aj Rumunska a Bulharska. EBRD uviedla, že zahranicných investorov prilákali do regiónu SVE v sledovanom období faktory, ako relatívne stabilné ekonomické prostredie, spomalenie ekonomického rastu v západnej Európe a ocakávanie priclenenia krajín do EÚ v roku 2004. Do Polska, ktoré je najväcšou kandidátskou krajinou, smerovalo najviac úverov, pricom vlani predstavoval ich objem 3,5 mld. USD. Najviac úverov poskytli nemecké banky, ktoré sa na celkovom objeme úverov, poskytnutých regiónu SVE, podielali až jednou tretinou. Región SVE je však stále velmi malý, ak sa posudzuje podla svetových štandardov, pretože v samotnej západnej Európe predstavoval vlani objem úverov až 482,7 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS