ČLÁNOK
Objem šedej ekonomiky na Slovensku postupne klesá
17. februára 2015

 Objem šedej ekonomiky na Slovensku pomalým tempom postupne klesá. Od roku 2008 poklesol v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) zo 16 %, teda zo sumy 10,4 mld. eur, na súčasných 15 %, čo zodpovedá celkovej hodnote približne 11 mld. eur. Vyplynulo to zo štúdie, ktorú pre spoločnosť Visa Europe vypracoval profesor Friedrich Schneider z Univerzity Johannesa Keplera v Linci v spolupráci s poradenskou spoločnosťou A.T. Kearney na konci roku 2014.

Podľa štúdie Slovensko zaostáva v eliminácií šedej ekonomiky za svojimi západoeurópskymi susedmi. Medzi európskych rekordérov v znižovaní objemu šedej ekonomiky patrí napríklad susedné Rakúsko, kde šedá ekonomika tvorí 8 % HDP. Šedá ekonomika na Slovensku je však podľa výsledkov štúdie porovnateľná s Českou republikou, kde objem šedej ekonomiky v roku 2013 tvoril 15,5 % HDP.

V rámci vývoja šedej ekonomiky na Slovensku je badateľný od roku 2010 pokles, aj keď mierny. „Šedá ekonomika je predovšetkým ekonomikou hotovosti, ktorá umožňuje vykonávať anonymné transakcie, ktoré nemožno spätne dohľadať. Spoľahlivým spôsobom, ako ju možno obmedziť, je zvýšiť počet elektronických transakcií a podporiť rozšírenie akceptácie kariet aj v sektoroch, ako je napríklad maloobchod alebo remeselná živnosť, kde sa šedá ekonomika prejavuje najviac,“ povedal Marcel Gajdoš, regionálny manažér Visa Europe pre Českú republiku a Slovensko.

Štúdia dokazuje, že existuje prepojenie medzi veľkosťou šedej ekonomiky a počtom elektronických platieb. „Napríklad v krajinách, kde sú elektronické platby široko používané, je veľkosť šedej ekonomiky podstatne nižšia ako v krajinách, kde elektronické platby rozšírené nie sú,“ uviedol Friedrich Schneider. Príkladom je podľa neho Veľká Británia, ktorá je v oblasti elektronických platieb jednou z najprogresívnejších krajín Európskej únie. Objem šedej ekonomiky sa tam pohybuje okolo 10 % HDP. Na druhej strane Turecko, kde sa ročne uskutoční šesťkrát menej elektronických transakcií ako vo Veľkej Británii, má podiel šedej ekonomiky 27 % HDP.

Celé dve tretiny šedej ekonomiky v Európe predstavuje podľa výsledkov štúdie práca bez platnej pracovnej zmluvy, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v sektore stavebníctva. Zostávajúcu jednu tretinu tvoria platby v hotovosti bez vystaveného dokladu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS