ČLÁNOK
Objem klasifikovaných úverov je v Ázii 2 bilióny USD
5. novembra 2001

Neschopnosť ázijských krajín dosiahnuť zníženie množstva problematických úverov podstatne oslabuje bankový systém týchto krajín a v priebehu najbližších rokov môže spomaliť ekonomický rast. Podľa údajov poradenskej spoločnosti Ernst & Young, objem nesplácaných úverov v ázijských krajinách stúpol za posledné dva roky o 33 % a predstavuje 2 bilióny USD.

Objem zlých úverov sa rovná 30% súhrnného hrubého domáceho produktu regiónu. Výskum uskutočnený odborníkmi Ernst & Young Asia Pacific Financial Solutions Group tvrdí, že za posledné dva roky, ke´d svetová ekonomika rýchlo rástla, vlády ázijských štátov nevyužili možnosť reformovať národné bankové systémy a dovolili, aby sa banky zbavili problematických úverov. Momentálne keď sa situácia v svetovej ekonomike po teroristických útokoch na USA podstatne zhoršila, negatívne dôsledky nerozhodnosti vlád budú dosť veľké.

Podľa Ernst & Young Asia Pacific Financial Solutions Group to môže byť „podstatné zníženie tempov rastu HDP alebo stagnácia, zníženie životnej úrovne, dopytu po tovaroch a službách, zníženie fixného kapitálu a daňových príjmov do štátneho rozpočtu“.

Preto, lebo vlády ázijských štátov neriešia problémy nesplácaných úverov, súčasne stále skresľujú údaje o ich množstve. Podľa oficiálnych údajov súhrnný objem klasifikovaných úverov v tomto regióne dosahuje 17% HDP regiónu. Centrálna banka Indonézie tvrdí, že objem nesplácaných úverov predstavuje 18,5 % z celkového objemu poskytnutých úverov. Podľa odhadu Ernst & Young tento ukazovateĺ dosahuje 60%.

V čínskom bankovom systéme je podľa oficiálnych údajov 28% nesplácaných úverov a podľa výskumu poradenskej spoločnosti 40%. Dokonca v Japonsku sa oficálne údaje (11,5%) odlišujú od informácií analytikov (27%).

Objem nesplácaných úverov podstatne stúpol v čase finančnej krízy v rokoch 1997 až 1998. V rokoch 1999 až 2000 sa ekonomická situácia vo svete a v Ázii podstatne zlepšila. To sa dalo využiť na reformu bankového systému. Bránili jej problémy s legislatívou, politická situácia, korupcia a nechuť predávať zlé úvery s veľkým diskontom. Neodpisovanie zlých úverov značne spomaľuje možnosť reforiem finančných systémov jednotlivých štátov.

V minulom roku investori v Japonsku kúpili za 30 mld. USD problémové úvery s nominálnou hodnotou 300 mil. USD. Potom sa proces predaja dosť spomalil. Podstatne väčšie kroky v tejto oblasti urobila Čína. Štyri najväčšie banky odovzdali zlé úvery v hodnote 170 mld. USD spoločnostiam, ktoré riadia finančné aktíva. Ernst & Young zistila, že jednej z firiem, China Huarong, sa podarilo získať 50 % nominálnej hodnoty úverov. Tretinu nominálnej hodnoty získala v hotovosti. Čínske spoločnosti pomáhajú najperspektívnejším veriteľom uskutočniť rekapitalizáciu úverov na akcie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS