ČLÁNOK
Objem klasifikovaných pohľadávok bankového sektora SR ku koncu júna poklesol
11. októbra 2003

Slovenský bankový sektor zaznamenal k 30. júnu tohto roka pokles klasifikovaných úverových pohľadávok o 0,8 miliardy Sk na 37,5 miliardy Sk. Podiel klasifikovaných pohľadávok na pohľadávkach celkom, ktoré predstavovali 356,1 miliardy Sk, sa tak znížil o 0,6 % na 10,54 %.

Uvádza sa to v Správe o rozvoji bankového sektora SR a hodnotenia obozretného podnikania za bankový sektor k 30. júnu 2003, ktorý dnes na svojom rokovaní schválila Banková rada (BR) Národnej banky Slovenska (NBS). Ako ďalej informoval hovorca centrálnej banky Igor Barát, pokles bilančnej sumy bankového sektora v prvom polroku o 60,3 miliardy Sk na 953,7 miliardy Sk bol spôsobený znížením primárnych zdrojov kvôli ich vyššiemu presunu do podielových fondov.

Podľa správy pôsobilo k ultimu júna na Slovensku 20 bankových subjektov – 18 bánk a 2 pobočky zahraničných bán, a 8 zastúpení zahraničných bánk. Z uvedených 18 bánk sú 3 stavebné sporiteľne. Z 15 univerzálnych bánk má 8 bánk a jedna pobočka zahraničnej banky povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov.

V druhom štvrťroku boli v súlade s plánom na rok 2003 začaté tri dohliadky na mieste. V tomto období bolo tiež vydané Opatrenie NBS o registri úverov a záruk, ktoré zvyšuje kvalitu a efektívnosť systému registra úverov a záruk, vybudovaného v rámci NBS pre poskytovanie informácií zo systému bankám a pobočkám zahraničných bánk o celkovej úverovej zaťaženosti klientov. Predmetné opatrenie nadobudne účinnosť 1. júna budúceho roka.

V rámci rokovania schválila BR Memorandum o porozumení medzi Federálnym ministerstvom financií, rakúskym Úradom pre finančný trh a NBS, týkajúce sa spolupráce v oblasti dohľadu nad úverovými inštitúciami.

BR sa tiež oboznámila so Správou o plnení úloh vyplývajúcich z FSAP, EFSAL, Peer Review a z Dlhodobého plánu rozvoja bankového dohľadu (DPRBD) k 30. septembru 2003.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS