ČLÁNOK
Objem investícií v prvom štvrťroku dosiahol 13,084 mld. Sk
4. júna 2001

Celkový objem investícií v priemysle za prvé tri mesiace tohto roka dosiahol 13,084 mld. Sk. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Na celkovom objeme investícií sa najväčšou mierou podieľali hmotné investície, pričom viac ako polovica prostriedkov sa použila na investície do strojov a zariadení.

Zo súhrnného objemu investícií najviac prostriedkov v januári až marci tohto roka bolo investovaných do priemyselnej výroby. Z celkovej preinvestovanej sumy v objeme 9,224 mld. Sk predstavovali investície do strojov a zariadení viac ako 50 %. Najväčší balík v rámci priemyselnej výroby (2,498 mld. Sk) smeroval do výroby motorových vozidiel, čo priamo súviselo s rozvojom a investíciami spoločnosti Volkswagen. Vyšší objem investícií bol zaznamenaný aj vo výrobe chemikálií a chemických výrobkov (926,1 mil. Sk), výrobe celulózy a papiera (676,2 mil. Sk), vo výrobe nekovových a minerálnych výrobkov (658,8 mil. Sk), ako aj vo výrobe nábytku (598,4 mil. Sk).

Výroba a rozvod elektriny plynu a vody zaznamenali v prvom štvrťroku investície v objeme 3,064 mld. Sk. Viac ako 70 % týchto prostriedkov bolo na rozdiel od priemyselnej výroby investovaných do výstavby a rekonštrukcií budov a stavieb.

Podobnú štruktúru použitia investícií zaznamenala aj ťažba nerastných surovín, kde súhrnný objem investícií v prvom kvartáli tohto roka dosiahol 794,9 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS