ČLÁNOK
Objem domácich úverov v auguste výrazne poklesol
24. septembra 2000

Podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) zaznamenal objem domácich úverov na Slovensku v auguste pokles o 25,5 mld. Sk na najnižšiu tohtoročnú úroveň vo výške 547,4 mld. Sk. Na znížení úverov sa podieľal najmä Fond národného majetku SR, ktorý sa v priebehu augusta dostal do pozitívnej bilancie voči bankám a jeho úložky prevýšili úvery o 19,7 mld. Sk, zatiaľ čo ku koncu júla ešte čistý úver fondu predstavoval 1,9 mld. Sk. Čistý úver vláde poklesol o 5,2 mld. Sk a zadlženie vlády tak predstavuje 151,3 mld. Sk.

Zvýšili sa len úvery podnikom a obyvateľstvu, ktoré koncom augusta dosiahli 415,8 mld. Sk, čo je o 1,3 mld. Sk viac ako mesiac predtým. Obyvatelia čerpali v auguste o 0,4 mld. Sk viac úverov denominovaných v slovenskej mene ako v júli, podniky naopak znížili korunové úvery o 0,6 mld. Sk na 324,1 mld. Sk. Celkovo tak úvery obyvateľom a podnikom v korunách klesli o 0,2 mld. Sk na úroveň 365,5 mld. Sk a celý nárast úverov v tomto sektore zabezpečili úvery v cudzích menách, ktoré sa zvýšili o 1,5 mld. Sk na 50,3 mld. Sk.

Peňažná zásoba M2 zaznamenala v auguste podľa predbežných informácií NBS najvyšší medzimesačný rast v tomto roku o 26,4 mld. Sk na 584,5 mld. Sk, čiže o 4,7 %. Cieľovou hodnotou centrálnej banky na celý rok je rast peňažnej zásoby M2 o 12,6 %. Na augustovom náraste sa podieľali predovšetkým vklady v cudzej mene, ktoré sa zvýšili o 14,9 mld. Sk na úroveň 92,6 mld. Sk, prepočítané podľa pevných kurzov v roku 2000. Vzrástli však aj hotovostné i termínované vklady a obeživo mimo bánk. Objem netermínovaných vkladov od podnikov a obyvateľstva sa zvýšil o 3,2 mld. Sk na 104,7 mld. Sk. Na termínovaných účtoch mali podniky a obyvateľstvo ku koncu augusta uložených 325,6 mld. Sk, čo je o 6,1 mld. Sk viac ako v júli. Vklady súkromnej sféry tak zaznamenávajú naďalej výrazný rast, od začiatku roka o 11,45 %, zatiaľ čo úvery stagnujú a v priebehu prvých ôsmich mesiacov sa zvýšili len o 1,64 %. NBS si v menovom programe stanovila ako cieľ ročný rast úverov obyvateľstvu a podnikov o 3,7 %.

Čisté zahraničné aktíva SR dosiahli svoju najvyššiu tohtoročnú úroveň 109,1 mld. Sk vďaka výraznému nárastu majetku Slovenska v cudzine o 47,8 mld. Sk na 277,7 mld. Sk. Záväzky voči zahraničiu zaznamenali nižší nárast o 1,5 mld. Sk. Aj údaje o zahraničnej pozícii bankového sektoru sú predbežné a vypočítané podľa fixného kurzu koruny zo začiatku tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS