ČLÁNOK
Objem daňových príjmov bude o takmer 8 mld. Sk vyšší
16. novembra 2001

Tohtoročné celkové daňové príjmy by mohli prekročiť plánovaný objem 158 mld. Sk o 7 až 8 mld. Sk. Vyššie ako rozpočtované príjmy sa očakávajú najmä z daní z pridanej hodnoty (DPH) a daní z príjmov právnických osôb. Naopak, nenapĺňajú sa príjmy zo zrážkových daní a daní z príjmov fyzických osôb. Na tlačovej besede v Banskej Bystrici to uviedol generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR Ondrej Mráz. Ako dodal, za desať mesiacov roka sa na daniach vybralo viac ako 137 mld. Sk, čo je o 5,5 mld. Sk nad plánovanou úrovňou a asi 87 % celoročných plánovaných príjmov.

Rozhodujúci podiel na daňových príjmoch mali príjmy z DPH, ktoré dosiahli takmer 61,396 mld. Sk, čím medziročne vzrástli o 8 %. Z celkovej hodnoty, ktorú štát plánuje na tejto nepriamej dani vybrať v tomto roku, sa do rozpočtu ku koncu októbra dostalo 94,5 %. Zo spotrebných daní mal štát ku koncu októbra príjmy na úrovni 23,537 mld. Sk a vykázal percento ich plnenia vo výške 81,9 %. Právnické osoby odviedli na daniach do štátnej kasy k ultimu októbra 17,695 mld. Sk, čím celoročne plánovanú úroveň splnili na 95 %. V prípade fyzických osôb bolo toto percento výrazne nižšie na úrovni necelých 80 % pri príjmoch z ich daní v objeme 22,068 mld. Sk. Rozpočtové príjmy z cla za desať mesiacov dosiahli 2,876 mld. Sk, na dovoznej prirážke štátna kasa získala iba 283 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS