ČLÁNOK
Objem celkových úverov poklesol v júli o 2,1 mld. Sk
9. septembra 1999

Pokles korunových úverov sa realizoval v podnikateľskom sektore o 1,8 mld. Sk, v sektore obyvateľstva došlo k prírastku o 1,0 mld. Sk. Ku koncu júla dosiahli úvery 411,7 mld. Sk, z toho objem korunových úverov bol 344,4 mld. Sk a úverov v cudzej mene 67,3 mld. Sk. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS) v menovom prehľade za júl.

V rovnakom období minulého roka poklesli korunové úvery medzimesačne o 0,9 mld. Sk a úvery v cudzej mene vzrástli o 2,1 mld. Sk. Medziročná zmena celkových úverov predstavovala rast o 6,9 %, korunových úverov 3,1 % a úverov v cudzej mene 30,7 %.

Priemerná úroková miera zo stavu úverov sa znížila v júni oproti máju o 0,31 bodu na 15,78 % najmä v dôsledku zníženia priemernej úrokovej miery z krátkodobých úverov o 0,46 bodu na 19,98 %, ktorých podiel na celkovom stave korunových úverov predstavoval 38,7 %. Úroková miera zo strednodobých úverov sa v podstate nezmenila a z dlhodobých sa znížila o 0,21 bodu. Priemerná úroková miera z novoposkytnutých úverov poklesla v júni o 0,4 bodu na 19,08 %. Podiel strednodobých a dlhodobých novoposkytnutých úverov na celkových čerpaných korunových úveroch zostal stále nízky (6,7 %, resp. 1,3 %). Z celkového objemu čerpaných úverov bolo 69,7 % poskytnutých za pevnú úrokovú sadzbu a 30,3 % za pohyblivú úrokovú sadzbu. Prevažnú časť úverov poskytli najmä malé a stredné banky.

Celková priemerná úroková miera z korunových vkladov sa v porovnaní s májom znížila o 0,11 bodu na 10,9 % najmä v dôsledku zníženia priemerných úrokových mier z krátkodobých vkladov o 0,16 bodu, avšak pri súčasnej stagnácii objemu týchto vkladov. Podiel krátkodobých vkladov predstavoval 53,5 %. Najväčšie zníženie priemernej úrokovej sadzby zaznamenali 7-dňové vklady o 1,71 bodu na 16,1 %. Priemerná úroková miera z termínovaných vkladov sa v podstate nezmenila (13,4 %), objem vkladov zostal na májovej úrovni. V štruktúre vkladov došlo k rastu netermínovaných vkladov o 1,1 mld. Sk a zníženiu úrokovej sadzby o 0,16 bodu na 3,78 %.

Úrokové rozpätie sa vzhľadom na väčšie zníženie priemernej úrokovej miery zo stavu úverov (o 0,31 bodu) ako priemernej úrokovej miery zo stavu vkladov (o 0,11 bodu) znížilo o 0,2 bodu na 4,88 %. Reálna úroková miera z ročných vkladov sa znížila z májových 5,78 % na júnových 5,43 % v dôsledku zvýšenia ročnej miery inflácie o 0,4 bodu pri súčasnom zvýšení nominálnej úrokovej miery z ročných vkladov o 0,05 bodu na 12,53 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS