ČLÁNOK
Občianske združenia požadujú novelu zákona o reguláciii
13. februára 2003

Občianske združenia Energia 2000 a Energia tretieho tisícročia predložia Ministerstvu hospodárstva SR (MH) novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach a návrh nového zákona o výrobe, dodávkach a vyúčtovaní tela. Novelu zákona o regulácii chcú občianske združenia najprv prediskutovať s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení a potom požiadať MH, aby presadilo tieto zákony v parlamente.

Ako informovali novinárov predsedovia uvedených združení Mária Mistríková a Jozef Križan, občianske združenia žiadajú novelizovať zákon o regulácii tak, aby sa dalo voči cenovým výmerom odvolať a stanovenie cien energií nezáležalo len na rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Medzi ich požiadavky tiež patrí definovať v zákone ekonomicky oprávnené náklady, primeraný zisk ako aj ochranu spotrebiteľa.

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska (ASSS) podala 17. januára podnet na generálnu prokuratúru ohľadom určovania maximálnych cien tepla so spätnou účinnosťou zo strany ÚRSO. ASSS tiež protestuje, že ÚRSO ako jediný orgán štátnej správy si neplní publikačnú činnosť, a nezverejňuje svoje rozhodnutia v tlačenej podobe, napríklad vo vestníku, ale len na webovej stránke. Podľa prezidentky ASSS Boženy Stašenkovej podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, každý zákazník má poznať ceny v momente kúpy. Odberatelia poznajú v súčasnosti cenu elektrickej energie, plynu a vody. „Výrobcovia tepla nemajú právo účtovať ceny určené so spiatočnou platnosťou a spotrebitelia majú právo vedieť, aká maximálna cena tepla platí v každom okamihu dodávky,“ dodala Stašenková.

Regulačný úrad umožnil dodávateľom tepla, ktorí k 1. januáru nového roka nemali k dispozícii nové cenníky, vyššie zálohové platby za január. Podľa hovorcu ÚRSO Miroslava Luptáka úrad stanovil subjektom, ktoré predkladajú návrh kalkulácie oneskorene, spôsob fakturácie preddavku za dodávku tepla vo výške variabilnej zložky (náklady na palivo) a fixnej zložky maximálne do výšky regulovanej zložky fixných nákladov. Ak teda regulovaný subjekt nemal k 1. januáru určenú cenu tepla, úrad určil, čo sú preukázateľné a nespochybniteľné ekonomicky oprávnené náklady, ktoré môže subjekt za dodané teplo fakturovať. „Takto určené náklady pritom tvoria približne 60 až 65 % z celkových ekonomicky oprávnených nákladov, čo jednoznačne núti subjekty mať čo najskôr riadne určenú cenu tepla a vôbec nepodporuje akékoľvek špekulácie s cenou tepla,“ uviedol Lupták.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS