ČLÁNOK
Obchody s akciami VSŽ boli vyrovnané
12. februára 2002

Kurzotvorné obchody s akciami VSŽ z 21. decembra minulého roka a na ne nadväzujúce obchody s týmito cennými papiermi boli zúčtované a vyrovnané. „Do Strediska cenných papierov sme nahlásili inštrukcie, ktorými boli cenné papiere prevedené a do Bankového zúčtovacieho centra Slovenska boli nahlásené inštrukcie, ktorými boli prevedené príslušné peňažné prostriedky,“ povedala agentúre SITA generálna riaditeľka Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) Mária Hurajová.

O vyrovnaní obchodov s akciami VSŽ z majetku Transpetrolu rozhodlo na základe vyhlásenia Úradu pre finančný trh (ÚFT) k tomuto obchodu a na základe právnej analýzy uznesenia Krajského súdu v Bratislave v piatok minulý týždeň Predstavenstvo BCPB.

V súvislosti s decembrovými obchodmi s akciami VSŽ však v súčasnosti koná aj Generálna prokuratúra (GP). GP dala pokyn na trestné stíhanie za zneužívanie informácií vo veci predaja akcií VSŽ. Urobila tak na základe kontroly Ministerstva hospodárstva SR, ÚFT a šetrenia Ministerstva vnútra SR. Podľa generálneho prokurátora Milana Hanzela existuje totiž podozrenie úniku informácií v obchodnom styku. Preverovaní budú všetci účastníci decembrového obchodu s akciami VSŽ, čiže Transpetrol, Ministerstvo hospodárstva SR, BCPB, Poštová banka, Stredoeurópsky maklérsky dom (SMD) a spoločnosti Penta a J&T.

Úrad pre finančný trh (ÚFT) v stredu minulý týždeň konštatoval, že pominuli dôvody na pozastavenie zúčtovania a vyrovnania kurzotvorných obchodov s akciami VSŽ z 21. decembra 2001. ÚFT obchod s 21-percentným balíkom akcií VSŽ pozastavil predbežným opatrením 8. januára 20001 a uložil BCPB, aby jeho vyrovnanie pozastavila po dobu 30 dní. Úrad však zároveň upozornil, že pokračuje v prešetrovaní burzových obchodov s akciami VSŽ, ktoré sa uskutočnili v decembri minulého roka.

Balík 3 494 017 akcií, ktorý zodpovedá 21-percentnému podielu na základnom imaní VSŽ, mal na základe anonymného obchodu z 21. decembra minulého roka získať od Transpetrolu SMD. Obchod sa uskutočnil pri cene 160 Sk za akciu. SMD následne predal balík 1 951 733 akcií, ktorý predstavuje 11,87 % základného imania VSŽ, Poštovej banke pri cene 160 Sk. Spoločnosť J&T Securities uzavrela 3. januára 2002 so SMD zmluvu o kúpe 327 358 akcií VSŽ, čo predstavuje 2 % základného imania firmy. Na základe dohôd by mala spoločnosť J&T získať celkovo vyše 7 % akcií VSŽ. Opčnú zmluvu na nákup viac ako 7 % akcií VSŽ od Poštovej banky uzavrela spoločnosť Penta Investments Ltd. Zisk Transpetrolu z transakcie predstavuje 333 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS