ČLÁNOK
Obchody cez priečinok v SCP spôsobia kapitálovému trhu problémy
29. septembra 2003

Obchodovanie s cennými papiermi cez priečinok, ktoré sa bude dať realizovať v Stredisku cenných papierov (SCP) a obchodníkom tak umožní obísť burzu, spôsobí slovenskému kapitálovému trhu veľké problémy. Legislatívu, ktorá má zaviesť takéto obchodovanie do praxe, Ministerstvo financií (MF) SR presadzuje už teraz, aj keď Európska únia s ním ráta až od roku 2007.

„Povolenie týchto obchodov spôsobí postupne vytrácanie kurzotvornej funkcie burzy,“ uviedla generálna riaditeľka Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) Mária Hurajová. Realizácia takýchto špeciálnych prevodov v SCP bude viesť k tomu, že cena cenného papiera nebude vygenerovaná na základe dopytu a ponuky na objektívnom mieste, akým je burza. „Ak sa na burze nezrealizuje ani jeden obchod, cenný papier kurz mať nebude, pretože prevody v SCP cenu cenného papiera netvoria. A práve v tom vidím problém,“ dodala Hurajová.

Stredisko cenu cenných papierov, za ktorú sa budú realizovať obchody cez priečinok, nemusí zverejňovať a nemá ani licenciu na obchodovanie s CP. Trh ostane podľa Hurajovej bez informácií. Kurzy nebudú skutočne vyjadrovať ocenenie emitenta, ktorý stratí záujem o obchodovanie na burze.

Najmä v prípade povinnej ponuky na prevzatie sa podľa nej zvýši možnosť manipulácie. Cena bude závisieť od malého množstva obchodov. Subjekty, ktoré túto ponuku vypisujú, môžu trh ľahko zneužiť. „Manipulácia je totiž možná tam, kde je nízka likvidita,“ zdôraznila generálna riaditeľka BCPB.

Realizáciu priamych obchodov umožňuje novela zákona o cenných papieroch. Obchodovanie cez priečinok bude môcť vykonávať SCP až po transformácii na centrálny depozitár. „BCPB túto novelu pripomienkovala, argumentom Ministerstva financií boli požiadavky EÚ. Smernica, ktorá upravuje obchody cez priečinok, vstúpi však v EÚ do platnosti až v roku 2007. Predbiehame dobu,“ myslí si Hurajová.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS