ČLÁNOK
Obchodovania s akciami VSŽ na burze v pondelok skončilo
7. októbra 2003

Akcie spoločnosti VSŽ, a.s., v pondelok prestanú byť kótované a zároveň končí s nimi obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave. Agentúru SITA o tom informovalo vedenie VSŽ. O ukončení obchodovania s akciami VSŽ na burze rozhodlo valné zhromaždenie akcionárov v júli tohto roku. Od 5. augusta 2003 VSŽ vyhlásila povinnú ponuku na odkúpenie akcií, ktorá platila do 24. septembra. Možnosť predať akcie využila takmer polovice z vyše 78 000 akcionárov, ktorí peniaze za predané akcie dostanú počas októbra, keďže vlastné prevody sa uskutočnili k 1. októbru

Akcionári, ktorí akcie VSŽ nepredali, si ich môžu ponechať naďalej. Akcie sa však zmenia na listinné cenné papiere na meno, ktoré si majitelia prevezmú v stanovenej lehote. Tieto akcie však majú obmedzenú prevoditeľnosť len na akcionárov VSŽ a obchodovať s nimi možno len so súhlasom spoločnosti.

Drobní akcionári, ktorí si ponechali akcie, podľa nedávneho vyjadrenia predstaviteľa spoločnosti Penta Group a predsedu Dozornej rady VSŽ Jaroslava Haščáka, nemôžu v najbližších rokoch očakávať dividendy, vzhľadom na prebiehajúcu reštrukturalizáciu VSŽ na finančný holding.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS