ČLÁNOK
Obchodný zákonník umožní exekúciu obchodného podielu
26. marca 2001

Zvýšenie ochrany malých akcionárov je cieľom novely Obchodného zákonníka, ktorú prerokuje Legislatívna rada vlády. Novela znižuje hranicu pri definícii minoritného akcionára z 10 a viac na päť a viac percent a dáva malým akcionárom právo zvolávať valné zhromaždenie. Posilňuje tiež ochranu tretích osôb vytvorením tzv. zbierky listín, ktorá bude súčasťou obchodného registra. Voľne prístupné tak budú informácie o spoločnosti, ako je spoločenská zmluva, znalecké posudky, účtovné doklady či výročné správy. V dvadsiatich ustanoveniach stanovuje novela presné podmienky na zlučovanie alebo rozdeľovanie spoločností a venuje sa aj ochrane akcionárskych práv. Oproti doterajšej praxi rozširuje možnosti exekúcie aj na podiel v obchodnej spoločnosti, ktorý môže byť uvoľnený na tento účel.

Novela, ktorú pripravilo Ministerstvo spravodlivosti SR (MS), preberá do nášho právneho systému aj päť smerníc Európskej únie. Ako pre agentúru SITA povedal Miroslav Gavalec z MS, okrem 350 ustanovení Obchodného zákonníka sa dotýka aj občianskeho súdneho poriadku, exekučného poriadku, notárskeho poriadku a zákona o cenných papieroch.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS