ČLÁNOK


,

Obchodný výbor BCPB nepovažuje prevody Slovnaftu za manipuláciu
29. marca 2003

Podla informácií hovorcu spolocnosti J&T Finance Group Maroša Sýkoru rozhodol obchodný výbor Burzy cenných papierov v Bratislave na piatkovom zasadnutí, že obchod z 20. marca s akciami Slovnaftu nebol manipuláciou. Sýkora to povedal pre agentúru SITA. V uvedenom obchode, ktorého vyrovnanie sa na žiadost spolocnosti MOL pozastavilo, sa previedlo vyše 200 tis. akcií Slovnaftu pri priemernej cene 1 536 Sk. J&T v tomto obchode zastupovala predávajúceho. Rozhodnutie obchodného výboru však nie je záväzné pre predstavenstvo burzy a má len odporúcajúci charakter.

Spolocnost MOL tvrdí, že cielom transakcie z 20. marca bolo ovplyvnit kurz akcií Slovnaftu a tým zvýšit aj ich priemernú cenu za posledných šest mesiacov. Z priemernej ceny akcií Slovnaftu za posledných šest mesiacov sa bude totiž odvodzovat cena, ktorú MOL ponúkne akcionárom v rámci povinnej ponuky na prevzatie. Pri zapocítaní obchodov z 20. marca dosahuje priemerná šestmesacná cena 1 380 Sk, bez ich zapocítania to je približne 1 100 Sk. Predseda predstavenstva spolocnosti MOL Zsolt Hernádi v piatok uviedol, že v prípade vysporiadania obchodov z 20. marca je spolocnost pripravená sa proti takémuto rozhodnutiu odvolat, až kým relevantné dôkazy nevyvrátia jej podozrenie na snahu manipulovat cenu akcií Slovnaftu.

J&T Finance Group vlastní spolu s Istrokapitálom 15 % akcií Slovnaftu. MOL zvýšil svoj podiel v Slovnafte na základe dohody so spolocnostami Slovintegra a Slovbena na súcasných 70,02 %. Hodnota transakcie v rámci ktorej sa zvýšil podiel spolocnosti MOL v Slovnafte, dosahuje 360 mil. USD. Spolocnosti Slovintegra a Slovbena získajú v rámci transakcie hotovostné plnenie vo výške 85 mil. USD a zároven takmer 10-percentný podiel na základnom imaní spolocnosti MOL. MOL ohodnotil v tejto transakcii akcie Slovnaftu na 2200 Sk za akciu.

Madarská spolocnosti MOL má už na úcte akcie spolocnosti Slovnaft, a.s., Bratislava zodpovedajúce 31,6 % základného imania Slovnaftu. Podiel spolocnosti MOL v Slovnafte sa zvýšil na 70,02 %. Vyplýva to z informácií Strediska cenných papierov SR (SCP). MOL získal akcie od spolocností Slovintegra a Slovbena na základe dohody uzavretej koncom novembra minulého roka. Podla SCP sa podiel spolocnosti MOL na prvej emisii akcií Slovnaftu zvýšil z 25,8 % na 69,71 %, jeho podiel na druhej emisii akcií Slovnaftu vzrástol z 11,09 % na 33,44 %. Celkovo MOL vlastní 70,02 % akcií Slovnaftu, ked k svojim predchádzajúcim 36,2 % pridal aj približne dve percentá akcií kúpou na volnom trhu ešte pred touto transakciou. Slovintegra a Slovbena nemajú už v Slovnafte žiadny podiel.

Prevod celkovo 6 520 691 akcií Slovnaftu zodpovedajúcich 31,6 % základného imania spolocnosti sa na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) uskutocnil v utorok 25. marca pri cenách 1 383 Sk a 1 256 Sk. Tieto burzové obchody však Úrad pre financný trh (ÚFT) pozastavil predbežných opatrením v stredu 25. marca. BCPB v piatok 28. marca obnovila obchodovanie s emisiami akcií spolocnosti Slovnaft na kótovanom hlavnom trhu akcií burzy. Urobila tak na základe rozhodnutia o zrušení predbežného opatrenia vydaného ÚFT.

ÚFT v stredu pozastavil aj obchodovanie s akciami spolocnosti Slovnaft na burze s výnimkou obchodov uzatváraných v rámci vyhlásených ponúk, resp. povinných ponúk na prevzatie najviac na 30 dní. Obchodovanie s týmto titulom bolo pozastavené už od piatka 21. marca do pondelka 24. marca, uvolnené bolo v utorok 25. marca.

Hodnota transakcie, v rámci ktorej sa mal podiel spolocnosti MOL v Slovnafte zvýšit z 36,2 % na 67,8 %, presahuje 360 mil. USD. Spolocnosti Slovintegra a Slovbena získajú v rámci transakcie hotovostné plnenie vo výške 85 mil. USD. Spolocnosti zároven získajú takmer 10-percentný podiel na základnom imaní spolocnosti MOL.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS