ČLÁNOK
Obchodný prebytok EMÚ v marci 4,3 mld. EUR
24. mája 2001

Eurozóna zaznamenala v marci prebytok v rámci obchodovania so zvyškom sveta vo výške 4,3 mld. EUR v porovnaní s prebytkom 3,6 mld. EUR v rovnakom mesiaci pred rokom. Vyplýva to z počiatočných odhadov európskeho štatistického úradu Eurostat. Úrad tiež zrevidoval odhad obchodnej bilancie eurozóny za február na prebytok vo výške 0,3 mld. EUR z deficitu 1,0 mld. EUR.

V prvých troch mesiacoch tohto roku tak zaznamenala eurozóna obchodný deficit 1,7 mld. EUR v porovnaní s deficitom 1,9 mld. EUR v rovnakom období pred rokom. Celá 15-členná Európska únia zaznamenala v marci obchodný deficit 4,2 mld. EUR, zatiaľ čo v rovnakom období pred rokom to bol deficit 4,0 mld. EUR. EÚ odhaduje štvrťročný deficit na 24,2 mld. EUR oproti 24,3 mld. EUR pred rokom.

„V porovnaní s nedávnymi mesiacmi sa medziročný rast obchodu v marci 2001 spomalil, pričom všetky obchodné toky rástli o menej ako 10 %,“ uviedol Eurostat. EÚ zaznamenala v januári a februári zvýšenie obchodných tokov v rámci všetkých hlavných produktových skupín okrem exportu surovín. Deficit EÚ v rámci obchodu s energiou pokračoval v raste, pričom za prvé dva mesiace predstavoval 19,5 mld. EUR v porovnaní s deficitom 16,9 mld. EUR v rovnakom období pred rokom. Avšak obchodný prebytok v rámci strojov a vozidiel sa zvýšil do konca februára medziročne na 7,3 mld. EUR z 2,9 mld. EUR.

Obchodné toky EÚ s väčšinou jej hlavných obchodných partnerov zaznamenali v januári a februári rast, pričom najvýraznejší bol 39-percentný prírastok exportu do Ruska, 35-percentný rast exportu do Číny a 26-percentný rast vývozu do Českej republiky. Avšak import z Ruska stúpol o 31 % a import z Číny, ČR a Poľska posilnil o 28 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS