ČLÁNOK
Obchodný deficit SR klesol v auguste na 4,171 mld. Sk, analytici sú príjemne prekvapení
1. októbra 2002

Deficit zahraničného obchodu dosiahol v auguste 4,171 mld. Sk a medziročne klesol o 47,9 %. Pasívne saldo zahraničného obchodu tak bolo najnižšie od októbra 2000. Objem exportu v auguste medziročne stúpol o 12,6 % na 52,482 mld. Sk. Dynamika rastu dovozu bola nižšia a dosiahla 3,7 %. Celkový objem dovozu pritom v auguste predstavoval 56,653 mld. Sk. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Za prvých osem mesiacov sa vývoz tovaru oproti rovnakému obdobiu minulého roku zvýšil o 3,3 % na 419 mld. Sk. Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 471,7 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol objem dovozu vyšší o 1,8 %. Pasívne saldo zahraničného obchodu za osem mesiacov dosiahlo 52,7 mld. Sk a bolo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2001 nižšie o 5,1 mld. Sk.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vo vývoze Slovenskej republiky medziročne vzrástol vývoz do Talianska o 24,3 %, Maďarska o 9,2 %, Francúzska o 19,7 %, Holandska o 11,5 % a Spojeného kráľovstva o 0,5 %. Znížil sa vývoz do Nemecka o 4,4 %, Česka o 4,7 %, Rakúska o 1,6 % a Poľska o 3,6 %. Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 3,5 %, ktorý tvoril 60,4 % celkového vývozu SR. Do krajín OECD stúpol export o 2,9 % a na celkovom vývoze SR sa tak podieľal v výške 91,5 %. Vývoz do krajín CEFTA klesol o 1 %, pričom podiel na celkovom vývoze SR tvoril 28,6 % .

Do Slovenskej republiky sa v auguste doviezol tovar v hodnote 471,7 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol objem dovozu vyšší o 1,8 %. Vo vzťahu k najvýznamnejším krajinám dovozu medziročne vzrástol dovoz z Česka o 6,2 %, Talianska o 13,5 %, Francúzska o 21,4 %, Rakúska o 8,9 %, Španielska o 46,7 %, Poľska o 3,2 %, Maďarska o 9,9 % a Spojeného kráľovstva o 5 %. Znížil sa dovoz z Nemecka o 10,9 % a Ruska o 15,6 %. Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2001 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 2,4 % a tvoril tak 50,5 % z celkového dovozu. Z krajín OECD stúpol dovoz o 4,2 % a na celkovom importe SR sa podieľal 78,9 %. Dovoz z krajín CEFTA sa zvýšil o 6,9 %, pričom tvoril 22,9 % celkového dovozu.

Najvyššie pasívne saldo bolo v zahranično-obchodnej činnosti s Ruskou federáciou 56,3 mld. Sk, Španielskom 9,2 mld. Sk, Čínou 7,7 mld. Sk, Českom 7,6 mld. Sk, a Japonskom 5,2 mld. Sk. Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Talianskom 13,8 mld. Sk, Rakúskom 13,1 mld. Sk, Maďarskom 10,6 mld. Sk, Poľskom 8 mld. Sk a Holandskom 4 mld. Sk.

Augustové výsledky zahraničného obchodu boli pre bankových analytikov príjemným prekvapením. Odhady deficitu zahraničného obchodu sa pohybovali v širokom pásme od 4,9 mld. Sk po 7,8 mld. Sk. Augustový schodok na úrovni 4,2 mld. Sk predstavuje najnižšiu hodnotu za posledných 23 mesiacov. Pozitívne je tiež pokračovanie vysokého rastu exportu, ktorý je potvrdením naštartovaného prebudenia exportnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Kumulatívny medziročný rast vývozu predstavuje za osem mesiacov 3,3 %, pričom dovozy medziročne stúpli len o 1,8 %. Podľa analytika UniBanky Viliama Pätoprstého je teda možné už jednoznačnejšie ako v predošlých mesiacoch hovoriť o prebudení exportu.

Z komoditného hľadiska pokračuje vysoký medziročný rast vývozu plastov, kaučuku, pôdohospodárskej produkcie, strojov a vývoz vozidiel. Zlepšenie dynamiky vývozu oproti dynamike dovozu pramení podľa analytika Slovenskej ratingovej agentúry Ľudovíta Ódora predovšetkým z mohutného medziročného nárastu exportu dopravných prostriedkov. „Kým v auguste minulého roka bol vývoz v tejto kategórii 7,2 mld. Sk, v rovnakom mesiaci tohto roka dosiahol až 12 mld. Sk,“ uviedol. Podľa Ódora je z čísel zahraničného obchodu ťažké určiť či ide o začiatok trendu oživenia exportu dopravných prostriedkov. Ako uviedol díler ČSOB Marek Gábriš, priaznivý vývoj zaznamenáva aj export strojov, pričom vývoz kovov na druhej strane v porovnaní s augustom 2001 poklesol o 1,2 mld. Sk.

Na strane dovozu neprišlo k väčším prekvapeniam. Najvýznamnejší rast zaznamenala kategória plastov a kaučuku. „Najvyšší deficit za osem mesiacov, v hodnote vyše 55 mld. Sk, dosahuje slovenská ekonomika v obchode so strojmi, prístrojmi a elektrickými zariadeniami,“ uviedol Pätoprstý. K medziročnému pádu došlo pri importe nerastných surovín, čo však podľa Ódora spôsobilo posilnenie koruny voči doláru. Ako uviedol analytik Slavie Capital Pavol Ondriska, august je typický dovolenkový mesiac a medzimesačný prepad dovozu pri hlavných komoditných položkách ako kovy, stroje a vozidlá v objeme zhruba 6 mld. Sk by mohol naznačovať napríklad celozávodnú dovolenku v niektorých významných podnikoch. „Vývoz dokončenej produkcie sa pravdepodobne ešte realizoval a poklesol v týchto položkách len mierne, takže september prinesie zrejme vyšší deficit,“ skonštatoval.

Augustový deficit svojou výškou ale už aj svojou štruktúrou predznamenáva postupné zlepšovanie vývoja na bežnom účte platobnej bilancie. Tento vývoj podľa Pätoprstého pravdepodobne privedie centrálnu banku k zváženiu zníženia úrokových sadzieb, čo by pomohlo ekonomickému rastu a mohlo by spomaliť posilňovanie meny. „Dôležité bude to, ako sa k fiškálnym otázkam postaví nová vláda,“ povedal. Vzhľadom k ambíciám novej vlády vo fiškálnej politike Pätoprstý očakáva do konca roku uvoľnenie menovej politiky v rozsahu približne 50 bázických bodov. Ondriska tiež predpokladá, že do konca roka sa deficit zahraničného obchodu mierne zvýši. „Priaznivý augustový výsledok neznamená, že je problém vonkajšej nerovnováhy vyriešený,“ uviedol. Ako dodal, ceny ropy sú vysoké, oživenie u obchodných partnerov viazne a koruna má sklon k posilneniu. Ondriska naďalej predpokladá, že za celý rok sa deficit dostane k hranici 100 mld. Sk, pričom vďaka rastu hrubého domáceho produktu (HDP) bude relatívna hodnota deficitu priaznivejšia ako vlani. Tohtoročný schodok zahraničného obchodu by však podľa Gábriša mohol spadnúť pod hranicu 90 mld. Sk a v prípade reštriktívnej fiškálnej politiky novej vlády by sa tak centrálnej banke otvoril priestor na uvoľnenie menovej politiky už v závere tohto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS