ČLÁNOK
Obchodný deficit eurozóny vo februári vzrástol na 1 mld. EUR
25. apríla 2001

Podľa prvých odhadov obchodná bilancia 11 krajín eurozóny s nečlenskými štátmi dosiahla vo februári deficit 1 mld. EUR, zatiaľ čo v rovnakom mesiaci minulého roka vykazovala deficit 0,3 mld. EUR. Zrevidovaný deficit za január 2001 predstavoval 6,2 mld. EUR, kým v rovnakom mesiaci minulého roka bol obchodný schodok 5,2 mld. EUR.

Za prvé dva mesiace tohto roka tak dosiahol obchodný deficit eurozóny 7,2 mld. EUR oproti dvojmesačnému deficitu 5,5 mld. EUR v roku 2000. Informoval o tom v utorok štatistický úrad Európskej komisie Eurostat.

Podľa odhadov obchodná bilancia 15 členských štátov EÚ vo februári skončila s deficitom 6,8 mld. EUR oproti minuloročnému pasívnemu saldu 6,7 mld. EUR. Januárový deficit únie bol zrevidovaný na 13,8 mld. EUR, pričom v januári 2000 to bolo 13,6 mld. EUR. Za prvé dva mesiace evidovala EÚ obchodný deficit 20,6 mld. EUR v porovnaní s minuloročnou úrovňou 20,3 mld. EUR.

EÚ zaznamenala vo februári najvýraznejší rast exportu do Číny o 48 %, ďalej do Ruska (41 %) a Českej republiky (34 %). Silný nárast dovozu únia evidovala rovnako z Číny, a to o 38 %. Dovoz z ČR vzrástol o 37 %, z Ruska a Maďarska rovnakým 36-percentným rastom.

Z jednotlivých krajín EÚ s najväčším obchodným prebytkom vo výške 4,4 mld. EUR skončilo vo februári Nemecko. Naopak najväčší deficit zaznamenala Veľká Británia vo výške 5,3 mld. EUR.

Zahraničnoobchodná výmena krajín eurozóny v mld. EUR

február
2001

február
2000

zmena
v %

január
2001

január
2000

zmena
v %

jan.-feb.
2001

jan.-feb.
2000

zmena
v %

Vývoz

82,8

75,4

+11

80,3r

66,1

+23r

163,1

141,4

+17

Dovoz

83,8

75,7

+10

86,5r

71,3r

+20

170,3

146,9

+15

Obchodná bilancia

-1,0

-0,3

———-

-6,2r

-5,2r

———-

-7,2

-5,5

———-

Obchod v rámci eurozóny

90,1

80,8

+9

87,2r

72,4r

+18r

177,3

153,2

+13

Zahraničnoobchodná výmena krajín Európskej únie (EÚ) v mld. EUR

február
2001

február
2000

zmena
v %

január
2001

január
2000

zmena
v %

jan.-feb.
2001

jan.-feb.
2000

zmena
v %

Vývoz

77,4

69,1

+12

75,2r

60,4r

+24r

152,5

129,6

+18

Dovoz

84,2

75,9

+11

88,9r

74,0r

+20

173,1

149,9

+16

Obchodná bilancia

-6,8

-6,7

———-

-13,8r

-13,6r

———-

-20,6

-20,3

———-

Obchod v rámci EÚ

131,8

123,3

+7

127,9r

110,8r

+15r

259,8

234,1

+11

Podľa údajov štatistického úradu Eurostat
r- zrevidované údaje


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS