ČLÁNOK
Obchod so Slovnaft Benzinolom dôsledkom znižovania ZI
6. júla 1999

Minulotýždňový obchod, ktorého výsledkom bolo získanie 34 % Slovnaft Benzinolu, a.s. samotnou spoločnosťou, súvisí podľa hovorcu Slovnaftu Ľubomíra Žitňana s minuloročným znížením základného imania podniku. Slovnaft Benzinol znížil svoje základné imanie (ZI) v júli minulého roka z 3,448 mld. Sk na 2,582 mld. Sk, teda o vyše 866 mil. Sk.
Podľa paragrafu 161 Obchodného zákonníka môže spoločnosť získať akcie, ktoré vydala, iba ak vstupuje ako právny nástupca do všetkých práv a povinností osoby, ktorá vlastnila tieto akcie, ak odkupuje zamestnanecké akcie, znižuje alebo zvyšuje ZI alebo ide o dar alebo dedičstvo. Akcie nadobudnuté prvým alebo posledným spomínaným spôsobom je spoločnosť povinná predať najneskôr do troch rokov odo dňa, keď ich získala. Ak sa akcie v tejto lehote nepredajú, je ich spoločnosť povinná vziať z obehu a o ich menovitú hodnotu znížiť základné imanie. Ak sú vo vlastníctve spoločnosti akcie, ktoré sama vydala, nemôže vykonávať práva akcionára s týmito akciami spojené.
Minulý týždeň sa na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) pri cene 505 Sk za kus uzavrel priamy obchod s 866 053 akciami Slovnaft Benzinolu, ktoré reprezentujú 34 % obchodovateľných akcií spoločnosti. Uvedený podiel nadobudla samotná spoločnosť Slovnaft Benzinol, podiel Slovbeny v Slovnaft Benzinole klesol po tomto prevode na nulu. K 31. decembru 1998 vlastnil Slovnaft 85,2 % akcií Slovnaft Benzinolu. V uplynulom roku zvýšil Slovnaft svoj podiel v Slovnaft Benzinole z 51 % majetkovým vkladom na 63,8 %. Po júlovom znížení základného imania Slovnaft Benzinolu sa zvýšil podiel Slovnaftu na 85,2 %.
Prijatie akcií Slovnaft Benzinolu na voľný trh schválila Burzová komora BCPB na svojom nedávnom zasadnutí 18. júna. Slovnaft získal 51-percentný podiel vo vtedajšom Benzinole, a.s., rozhodnutím Fondu národného majetku (FNM) SR z 2. marca 1995. Medzi ďalších akcionárov sa rozhodnutím FNM z decembra 1996 dostali i Slovenská sporiteľňa, a.s. (34 %) a Bena Trade, a.s., Lučenec (12 %). Podľa dostupných informácií predala Slovenská sporiteľňa 4. augusta 1997 30 % akcií Benzinolu spoločnosti Slovbena, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS