ČLÁNOK
Obchod s pohľadávkami sa nedarí
7. novembra 2002

Riaditeľ Sociálnej poisťovne (SP Miroslav Knitl sa pri nástupe do funkcie zastrájal, že urobí poriadok s pohľadávkami tejto verejnoprávnej inštitúcie. Hoci sa okolo postupovania pohľadávok tretím subjektom urobilo veľké haló a zástupcovia správnej rady ohlasovali mimoriadny záujem rôznych firiem, bublina spľasla pomerne rýchlo, tak ako rýchlo sa nafúkla. Ani výberové konanie sa neskončilo celkom úspešne. Jediná spoločnosť, ktorá napokon zostala v hre, tak či tak pohľadávky nedostala. Celá kauza je na súde. Nedorozumenie vzniklo pri určovaní sumy pohľadávok – kým sa podpísala zmluva, niektorí neplatitelia už časť podlžností uhradili a zmluvné podmienky neumožňovali opravy. Je však naozaj zaujímavé, že spoločnosť, ktorá sa podujala vymáhať pohľadávky, má sama nedoplatky na poistnom. Tým sa vyradila z hry.

Zbytočne vysoké penále

Aj keď to spočiatku vyzeralo tak, že o pohľadávky SP bude bitka, opak je pravda. Dôvodom mohla byť aj nízka odmena. Veď v prvom ponúkanom balíku bol objem pohľadávok 6,7 miliardy korún a odplata iba 21,5 milióna korún. Napokon Sociálna poisťovňa je v oveľa horšej pozícii ako Slovenská konsolidačná banka, má nepomerne menší rozsah možností ako banky, ktoré napríklad môžu využiť záložné právo.

SP eviduje svoje pohľadávky v sume takmer 55 miliárd korún. V tom je, samozrejme, zarátané aj penále, ktoré je mimoriadne vysoké – ide o 0,2 percenta dlžnej sumy za každý kalendárny deň. Ak ide o pohľadávku, ktorá má niekoľko rokov, pokuta je vyššia ako samotná pohľadávka.

Tieto sankcie sú nielen priveľmi prísne, ale navyše neprinášajú ani želateľný výsledok.

Už pred rokmi manažment SP vyšiel v ústrety neplatiteľom, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí pre druhotnú platobnú neschopnosť, a odpúšťal penále a pokuty. Za štyri roky tak vymohla dlžné poistné vo výške 6,7 miliardy korún a odpustila alebo znížila penále za 1,57 miliardy korún. Penále a pokuty sú v evidencii iba fiktívne čísla, treba sa ich zbavovať aj „porozumením“.

V odpúšťaní penále a pokút pokračoval aj nový manažment a Správna rada SP a zdá sa, že táto cesta je oveľa schodnejšia ako exekúcie. Výsledky „akcie“ mimoriadneho odpúšťania penále zverejní poisťovňa budúci mesiac.

„Dosiaľ najväčší úspech pri získavaní pohľadávok poisťovne má odpúšťanie penále a pokút,“ hovorí riaditeľ divízie SP Milan Orešanský.

Priveľa úkonov, malá efektívnosť

„Z tých 54,9 miliardy korún máme predpísaných 48,7 miliardy korún. Robíme, čo môžeme, snažíme sa dohovoriť s každým neplatiteľom, využívame všetky možnosti, ktoré nám povoľuje zákon,“ tvrdí M. Orešanský. Predpísané znamená, že sa s pohľadávkou pracuje, je na ňu platobný výmer, uplatňuje sa v správnom konaní, exekúcii, konkurze alebo likvidácii. Čím menšia pohľadávka, tým viac roboty. O efektívnosti práce nemožno hovoriť, ak vymáhate niekoľko tisíc korún tým istým spôsobom ako milióny. SP má množstvo pohľadávok voči spoločnostiam s ručením obmedzeným. Tieto malé spoločnosti sa úspešne vyhýbajú plateniu. Zväčša sa vždy počas konkurzného konania dokáže ich nemajetnosť. Od vydania platobného výmeru po správne konanie a získanie exekučného titulu prejde istý čas, a za ten sa dá veľa stihnúť. Tí šikovnejší jednu eseročku zrušia a dve ďalšie založia.

Podľa M. Orešanského je zatiaľ najmenej efektívne vymáhanie pohľadávky cez trestné oznámenie. Hoci situácia sa postupne môže meniť. Od zmeny Trestného zákona v roku 1999 sa podľa paragrafu 148a považuje neodvedenie dane a poistného za trestný čin. V súčasnosti eviduje SP celkove 1 175 trestných podaní, takže o niekoľko mesiacov môže byť efektívnosť oveľa vyššia.

Štátne podniky a výnimky

S najväčšími neplatiteľmi si však v SP aj tak nevedia rady. Železnice Slovenskej republiky a štátne zdravotnícke zariadenia sú permanentnými dlžníkmi poisťovne, a predsa sa otáľa s riešením tohto problému. Platobné výmery SP nevydala na pohľadávky v sume 11 miliárd korún. „V týchto prípadoch nemôžeme použiť štandardné postupy, tieto pohľadávky sa musia riešiť osobitne,“ vysvetľuje M. Orešanský.

Sociálna poisťovňa zatiaľ nemá možnosť odpisovať pohľadávky tak ako zdravotné poisťovne, preto napríklad vedie v evidencii aj 2,5 mld. Sk ešte z čias Národnej poisťovne. „Problém zrejme bude iba v tom, že odpísať pohľadávku môžete iba vtedy, ak ju neúspešne postúpite,“ zamýšľa sa M. Orešanský. Jednoducho postup pri odpisovaní nedobytných pohľadávok je naďalej taký zložitý, s nespočetnými legislatívnymi bariérami, že sa očakávajú ďalšie zmeny.

A podstatnou zmenou by mal byť fakt, že sa nebude robiť rozdiel medzi štátnymi a neštátnymi subjektami. Zákon by totiž mal platiť pre každého rovnako.

Tabuľka

Pohľadávky SP na poistnom

Celkove k 31. 8. 2002: 57 825 236 316 Sk

Pohľadávky SP: 54 906 257 195

Pohľadávky štátu (za rok 1993): 2 527 890 256

Pohľadávky za zdravotné poistenie: 391 088 864

Pohľadávky s platobnými výmermi: 48 777 211 034


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS