ČLÁNOK
Obcania ocakávajú od reformy najmä nižšie danové zataženie
11. marca 2003

Tri štvrtiny obcanov považujú za potrebné reformovat súcasný danový systém, pricom od reformy ocakávajú najmä zníženie danového zataženia a zjednodušenie danových zákonov. Vyplýva to z prieskumu názorov verejnosti na danový systém a danovú reformu, ktorý koncom februára uskutocnila spolocnost Taylor Nelson Sofres SK (TNS). Za tri hlavné dôvody reformy urcili respondenti podla riaditela oddelenia výskumu TNS Andreja Valla komplikovanost danových zákonov, výšku sadzieb daní a odvodov a vysokú administratívnu nárocnost danových úkonov.

Medzi ludmi prevláda podla prieskumu názor, že dane majú byt nižšie, a to najmä s cielom podporit podnikanie a zamestnanost. „Len pätina respondentov by považovala dan vyššiu ako 15 % za spravodlivú pre všetkých,“ uviedol Vallo. Znižovanie sadieb dane na zamedzenie obchádzania danových zákonov a nepodporovania nepoctivých obcanov sa stretáva so všeobecným súhlasom. Dôležitá je podla opýtaných aj jasná danová politika a dlhodobá stabilita danových zákonov.

Polovica respondentov si myslí, že najvyššia spotrebná dan by mala byt na cigarety. Podla dvoch pätín opýtaných by však mali byt najviac zdanované liehoviny. Názory, že dan z automobilov by mali platit podnikatelia, ktorí majú viac ako jedno auto alebo všetci, co vlastnia auto, zastáva približne po jednej štvrtine respondentov. Tri štvrtiny opýtaných pritom odmieta myšlienku, že sadzba dane by mala byt rovnaká pre všetky typy automobilov. Za vhodné diferenciacné kritérium pre sadzbu dane považujú tri pätiny z týchto respondentov cenu auta a rovnaký podiel uviedol váhu auta. Len jedna pätina opýtaných obcanov akceptuje možnost zvyšovat sadzbu dane s vekom auta.

Prieskum názorov verejnosti na problematiku danovej reformy sa realizoval v rámci omnibusu spolocnosti Taylor Nelson Sofres. Prieskum uskutocnila spolocnost v dnoch od 17. do 24. februára medzi 1 005 respondentmi.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS