ČLÁNOK
Obavy o vlastnú existenciu cíti pre problémy s dlžníkmi čoraz viac slovenských firiem
14. marca 2020

Stále viac firiem vo východnej Európe má obavy, či dokáže prežiť pre meškajúce úhrady faktúr, respektíve ich neplatenie vôbec. Podľa štúdie „Európske platobné postupy“ od skupiny EOS sa takto vyjadrila každá šiesta spoločnosť. „Slovensko je toho jasným príkladom. Existenciálne hrozby pre zlú platobnú disciplínu cítilo v roku 2019 až 12 % respondentov. Rok predtým to bolo 9 %,“ informuje ďalej EOS v tlačovej správe. Obavy o vlastné prežitie sú podľa konateľa EOS KSI Slovensko Michala Šoltesa pochopiteľné, keďže dlhodobejšie výpadky v príjmoch môžu vážne nabúrať cash flow a aj samotný chod každej firmy.

Čo sa týka východnej Európy, v roku 2018 malo obavy o vlastnú existenciu pre problémy s dlžníkmi 14 % oslovených spoločností, čo je o 2 % menej ako vlani. Východoeurópske krajiny s najhoršími číslami boli v uplynulom roku Chorvátsko (26 %), Bulharsko (24 %), Grécko (20 %) a Maďarsko (19 %). Diametrálne odlišné situácie odhalila štúdia pri respondentoch pochádzajúcich zo západnej Európy. V Nemecku necítia žiadnu hrozbu pre zlú platobnú disciplínu, v Dánsku len malú (2 %), no vo Francúzsku sa až 22 % a vo Veľkej Británii 23 % respondentov bojí o vlastné prežitie. Celkovo teda mala vlani obavy každá siedma spoločnosť (14 %), rok predtým to bolo 15 % spoločností.

Prieskum skupiny EOS analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.

EOS Group je jedným z medzinárodných poskytovateľov finančných služieb na mieru. Jeho hlavnou činnosťou je správa a manažment pohľadávok. S počtom zamestnancov viac ako 8 000 zaisťuje finančnú bezpečnosť pre 20 000 zákazníkov v 26 krajinách po celom svete prostredníctvom vyše 60 dcérskych spoločností vrátane Slovenska. Jej kľúčovými sektormi sú bankovníctvo, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, telekomunikácie, zásielkový predaj a e-commerce.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 7. 2020

USD 1,133 0,010
CZK 26,705 0,040
GBP 0,905 0,004
HUF 352,830 0,280
CAD 1,533 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS