ČLÁNOK
O zmenách v korporátnych udalostiach bude po novom informovať aj centrálny depozitár
27. januára 2020

Centrálny depozitár cenných papierov bude na základe nasledovania európskych trhových štandardov informovať aj o zmenách v korporátnych udalostiach. Korporátnou udalosťou je napríklad zmena obchodného názvu spoločnosti. Cieľom je podľa vyjadrení depozitára zlepšiť informačný servis pre účastníkov a majiteľov cenných papierov. Informácie týkajúce sa korporátnych udalostí depozitár implementuje do celého interného informačného systému. Zmeny prídu postupne, implementácia sa teda uskutoční po skupinách vybraných typov korporátnych udalostí.

O korporátnych udalostiach sa v minulosti účastníci dozvedeli až po samotnom uskutočnení zmeny v informačnom systéme centrálneho depozitára, resp. z jeho webovej stránky, kde depozitár zverejňuje vykonané zmeny v emisiách. Vďaka vylepšeniu informačného systému sa teraz táto informácia dostane aj priamo k účastníkom. V praxi to bude podľa prevádzkového riaditeľa Centrálneho depozitára cenných papierov Petra Nagya fungovať jednoducho. „Emitent prostredníctvom žiadosti o zmenu informuje depozitár o korporátnej udalosti a ešte pred jej vykonaním náš systém o nej informuje účastníka a účastník tak o nej môže následne informovať majiteľa,“ uviedol Nagy.

Depozitár zatiaľ do systému implementoval len takú skupinu korporátnych udalostí, kvôli ktorým nebolo nutné výrazne upravovať informačný systém a ani legislatívu. Kým predtým bol účastník na udalosť upozorňovaný spravidla e-mailom, resp. musel sám sledovať zrealizované udalosti, teraz obdrží od centrálneho depozitára štandardizovanú správu s informáciou o konkrétnej udalosti. Zmeny sa týkajú zatiaľ len všeobecných korporátnych udalostí, avšak v budúcnosti ich plánuje depozitár postupne rozširovať.

Akciová spoločnosť Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) SR spoluvytvára základnú infraštruktúru kapitálového trhu. Je nástupcom predošlého Strediska cenných papierov SR. Od marca 2006 je stopercentným akcionárom depozitára Burza cenných papierov v Bratislave ako výsledok vkladu majetkovej účasti štátu na podnikaní CDCP do základného imania bratislavskej burzy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS