ČLÁNOK
O vytvorenie spoločného podniku s SKo sa prihlásilo šesť záujemcov
12. marca 2002

Vytvoriť Spoločný podnik pre správu portfólia klasifikovaných pohľadávok spolu so Slovenskou konsolidačnou, a.s., (SKo) prejavilo celkom šesť záujemcov. Otváranie obálok bude v utorok 12. marca za účasti notára, výberovej komisie a asistencie zástupcu právneho poradcu SKo pre spoločný podnik, kancelárie Dedák and Partners. „Zatiaľ nie je možné určiť, či ide o individuálnych investorov, alebo o konzorciá,“ informoval tlačový tajomník SKo Patrik Golský.

Výberová komisia je zložená z vylosovaných zástupcov predstavenstva SKo, Dozornej rady SKo a Investičného výboru SKo schválených Dozornou radou SKo a jedného externého člena. Toho vybrali z nominantov určených predstavenstvom SKo, dozornou radou SKo a Investičným výborom SKo.

Z uvedeného počtu nezáväzných ponúk výberová komisia vyberie „užší okruh“ investorov, ktorí postúpia do druhého kola. Rozhodujúcimi kritériami výberu podľa P. Golského budú skúsenosti v oblasti riadenia a správy klasifikovaných pohľadávok, preukázateľná schopnosť práce s dlžníkmi, ratingové hodnotenie, finančná spôsobilosť investora a predložený prístup k vytvoreniu spoločného podniku spolu s návrhom na spôsoby a metódy práce s predmetným portfóliom. Vybraným uchádzačom sprístupnia Data Room, kde sa budú môcť bližšie oboznámiť s portfóliom.

Tender na vytvorenie spoločného podniku vyhlásila Slovenská konsolidačná 5. februára tohto roku. SKo hľadá investora s medzinárodnými skúsenosťami v oblasti správy pohľadávok, s preukázateľnou odbornou znalosťou práce s dlžníkmi, realizáciou záložných práv a s reštrukturalizáciou a likvidáciou klasifikovaných pohľadávok. Investori musia mať skúsenosť aj na Slovensku alebo v krajinách strednej a východnej Európy. SKo chce ukončiť celý výberový proces do konca júna.

Slovenská konsolidačná, ktorá je 100-percentnou dcérou Ministerstva financií SR, pôsobí na Slovensku od roku 1999. Objem pohľadávok v správe SKo, predstavuje po prevzatí Konsolidačnej banky v závere januára tohto roka, zhruba 111,7 mld. Sk. Očakáva sa, že spoločný podnik SKo a zahraničného investora by mal štátu vyniesť viac než predaj pohľadávok v balíkoch. Menšiu časť prevzatých úverov však SKo plánuje predávať aj v balíkoch a individuálnym predajom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS