ČLÁNOK
O výpočte poplatkov SCP bude ešte rokovať kolégium
8. marca 2001

O výpočte poplatkov Strediska cenných papierov SR bude ešte o dva týždne rokovať kolégium, ktoré je poradným orgánom vedenia Strediska cenných papierov (SCP). Definitívne rozhodnutie potom prijme manažment SCP. Pre agentúru SITA to povedala generálna riaditeľka SCP Emília Palková.

Kolégium, ktoré tvoria zástupcovia organizátorov verejných trhov, Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) a Asociácie správcovských spoločností (ASS), stredisko oboznámi s návrhom na spôsob určenia objemu cenných papierov (CP) pre výpočet poplatku. Spôsob určenia objemu CP pre výpočet poplatku totiž v schválenom cenníku chýba, na čo v stredu vo svojom stanovisku upozornil aj bývalý predseda dozornej rady (DR) SCP Michal Horváth. V jeho stanovisku sa ďalej uvádza, že DR SCP nemala kompetenciu na schvaľovanie zmien v cenníku SCP a v máji minulého roka, kedy o tejto problematike rokovala, nevyjadrila s cenníkom súhlas ani nesúhlas. Podľa Horvátha však DR upozornila na nedostatky v navrhovanom cenníku, predstavenstvo SCP ich však ignorovalo. DR zároveň kritizovala aj skutočnosť, že u podielových listov sa na rozdiel od ostatných CP nebude môcť poplatok vyberať, pretože nemajú menovitú hodnotu.

Výšku poplatkov v cenníku SCP kritizovali v minulých dňoch predstavitelia AOCP a ASS, podľa ktorých sú stanovené poplatky hrubým zásahom do rozvoja kapitálového trhu. Cenník má začať platiť ad apríla tohto roka. Podľa SCP sa zmenou štruktúry poplatkov poplatky zvýšia iba u 1,49 % majiteľov cenných papierov a zníženie poplatkov sa dotkne až 95,96 % majiteľov cenných papierov. Maximálny poplatok za vedenie cenných papierov na účte je stanovený na 200 tis. Sk vrátane dane z pridanej hodnoty, čo predstavuje 0,04 % z menovitej hodnoty. Podmienkou pre určenie poplatku v tejto výške je minimálny objem cenných papierov na účte v menovitej hodnote prevyšujúcej 500 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS