ČLÁNOK
O vstup do IRB majú záujem 3 zahraniční investori
18. marca 1999

Uvádza sa to v harmonograme postupu riešenia situácie v IRB, o ktorom by mala vlády rokovať budúci týždeň. Uvedeným harmonogramom sa už na svojom poslednom zasadnutí zaoberali ekonomickí ministri.

Okrem záujmu zahraničných bankových a finančných inštitúcií doručil 12. februára majoritný akcionár IRB Slovenská poisťovňa (SP). a.s. nútenému správcovi a v kópii podpredsedovi vlády, ministerke financií a guvernérovi centrálnej banky materiál pod názvom „Kroky aktivizácie IRB v komerčnom bankovníctve“. SP týmto deklaruje záujem ozdraviť banku vlastnými silami a problém vyrovnania straty chce riešiť čiastočným znížením základného imania tak, aby bola zabezpečená kapitálová primeranosť banky. Zvýšenie základného imania zahraničným investorom navrhuje poisťovňa spolu s projektom ozdravenia banky prerokovať na mimoriadnom valnom zhromaždení IRB. Projekt pripúšťa možnosť predaja časti majetku banky zahraničnému investorovi.

V rámci ďalších krokov pri ozdravení IRB bude podľa harmonogramu potrebné hlbšie preskúmať a vyhodnotiť predložené ponuky potenciálnych investorov. Až na základe týchto zámerov je možné pripraviť podrobný harmonogram konsolidácie a predaja IRB. Ťažiskovou úlohou bude výber auditora pre vypracovanie účtovného a právneho auditu banky podľa medzinárodných noriem.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2020

USD 1,197 0,001
CZK 26,235 0,043
GBP 0,898 0,000
HUF 357,200 2,390
CAD 1,552 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS